Haku Äänekosken nuorisovaltuustoon vuosille 2022-2023

Hakuaika nuorisovaltuustoon on 4.4.-30.4.2022

Äänekosken nuorisovaltuustoon kuuluu vähintään kymmenen ja enintään 20 nuorisovaltuutettua ja heille enintään kymmenen varajäsentä. Nuorisovaltuuston jäseneksi voidaan valita sellainen Äänekoskella asuva tai opiskeleva henkilö, joka täyttää nuorisovaltuuston toimikauden aikana vähintään 13 vuotta, mutta ei ole valittaessa 20 vuotta täyttänyt. Lisäksi voidaan valita enintään kymmenen varajäsentä. Nuorisovaltuutetut otetaan mukaan hakemisjärjestyksessä pyrkien huomioimaan, että jokaisesta oppilaitoksesta on mukana edustajia, jotta nuorisovaltuuston kokoonpano edustaisi mahdollisimman laajasti äänekoskelaisia nuoria.

Nuorisovaltuuston toimikausi alkaa kesäkuussa 2022 ja päättyy toukokuussa 2023. Uudet nuorisovaltuutetut kutsutaan nuorisovaltuuston toukokuun kokoukseen, jossa nykyinen nuorisovaltuusto nimittää nuorisovaltuutetut uudeksi nuorisovaltuustoksi. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa kokoustoimintansa elokuussa 2022 kesätauon jälkeen. Toimikausi kestää toukokuun 2023 loppuun. Nuorisovaltuusto kokoontuu noin kerran kuukaudessa (kesällä kokoustauko). Nuorisovaltuutetulla saattaa olla lautakuntien kokouksiin, työryhmiin, muihin tilaisuuksiin, koulutuksiin tai tapahtumiin osallistumista. Nuorisovaltuuston kokouksista maksetaan kokouspalkkio.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on:

  • edistää ja seurata hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa nuorten näkökulmasta sekä edistää Äänekosken kaupungin ja nuorten välistä yhteistyötä;
  • vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta nuorille. Nuorisovaltuusto toimii myös asiantuntijaelimenä sekä nuorten edustajana asioissa, jotka koskettavat nuoria;
  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja nuoria ja heitä koskevissa asioissa;
  • tiedottaa ja edistää tiedonkulkua nuorille heille tarkoitetuista palveluista;
  • edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista;
  • valmistella seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja laatia toimintakertomus;
  • hoitaa muut nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvat, eri kaupungin toimielinten, lautakuntien sekä kaupunginhallituksen esittämät tehtävät;
  • järjestää omaa toimintaa;
  • yhden edustajan oikeudella osallistua kunnallisten toimielinten kokouksiin julkisten asioiden osalta;
  • järjestää nuorten asioista kiinnostuneille tarkoitettuja avoimia foorumeita.

Lisätietoja:

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme.