Keskustan kaksiot ja kolmiot kiinnostaa

Äänekosken kaupungin maankäyttöpalvelujen tekemässä kyselyssä tuli ilmi, että uusille kerrostalohuoneistoille olisi kysyntää. Kysely toteutettiin kaupungin nettisivuilla kesän aikana. Tavoitteena oli kerätä informaatiota mahdollisesti ensi vuonna käynnistyvälle kerrostalohankkeelle, mutta yli 120 saadusta vastauksesta voi päätellä, että kiinnostusta uusista kerrostaloasunnoista on enemmänkin.

”Vastausten määrä yllätti meidät. Vastaukset olivat hyviä ja niistä saimme suuntaviivoja uusien hankkeiden suunnitteluun sekä uutta tietoa tämän päivän asumisen tarpeista Äänekoskella.” toteaa Äänekosken kaupungin kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi.

Kyselyssä kerättiin tietoa lähinnä asunnon kokoon, varustetasoon ja sijaintiin liittyen. 75 prosenttia vastaajista haluaa asua kaksioissa tai kolmioissa Äänekoskella. Sauna ja parveke nähdään edelleen tärkeinä asioina kerrostaloasumisessa. Uusina mukavuutta edistävinä asioina toivottiin autokatosta, viilennysilmastointia ja viihtyisää sisäpihaa.

Suosikkialueeksi kerrostaloasumiselle osoittautui Äänekosken keskusta. Vastaajien kommenteista kävi ilmi, että palvelujen läheisyys on taajaman vetovoimatekijä. Keskustan läheiset alueet, kuten Ääneniemi ja Pukkimäki, saivat erityisen paljon mainintoja vastaajien toiveissa.

”Kyselyn tuloksista saimme vinkkejä kaavoitukseen ja maankäyttöön. Haluamme jakaa kyselyn tuloksia myös rakennusliikkeille, jotka suunnittelevat uusia kerrostalohankkeita Äänekoskelle.” iloitsee Marjoniemi.

Lisätietoja:

Nina Marjoniemi

kaavoituspäällikkö

puh. 020 632 2035