Päätöksenteko ja valmistelu

Päätöksenteko

Kaavoitukseen liittyvästä nimistöstä päättää kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus kaavojen hyväksymisen yhteydessä. Erillisellä kaupunginhallituksen päätöksellä (MRL 55 §) nimettävien katujenkohdalla käytetään erityistä harkintaa. Valtuustokausittain toimivan nimistötoimikunnan nimeää kaupunginhallitus. Asemakaava‐alueiden ulkopuolisten teiden nimet sekä nimenmuutokset käsitellään nimistötoimikunnassa, ja päätös nimestä tehdään maankäyttöpalveluissa. Kiinteistönomistajalle tiedottamisesta vastaa maanmittausinsinööri. Kaupunginhallitus on vahvistanut nimistönsuunnittelun periaatteet Äänekoskella.

Valmistelu

Asemakaavoissa esitettävän nimistön ja erillisellä päätöksellä muutettavan nimistön valmistelusta vastaa nimistötoimikunta. Haja‐asutusalueen nimistö syntyy kylätoimikuntien ja alueen asukkaiden ehdotusten perusteella. Nimistötoimikunta laatii nimistönsuunnittelun periaatteet kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Osoitejärjestelmän täydentäminen ei ole mahdollista ilman nimistönsuunnittelua, jolla varmistetaan, että uudet nimet ovat hyväksyttyjen periaatteiden mukaisia ja sopivat yhteen aiemman osoitenimistön kanssa.


Nimistönsuunnittelun periaatteet Äänekoskella

Muistonimet                                                               

Anna palautetta nimistönsuunnittelusta            

 

Kaavoituspalveluiden etusivuille

Muokattu 22.8.2022