Kuntalaisaloite

Mikä on kuntalaisaloite

Kuntalaisaloitteilla viitataan kuntalain (410/2015) 23 §:ssä tarkoitettuihin aloitteisiin tai 25 §:ssä tarkoitettuihin kansanäänestysaloitteisiin.

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla, kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä sekä sillä, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa, on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Äänekosken kaupungille aloitteita voi tehdä sellaisissa asioissa, jotka koskevat Äänekosken kaupungin toimintaa tai kaupungin järjestämiä tai tuottamia palveluita.

Lain 25 §:n mukaan kansanäänestysaloitteen voi tehdä vähintään neljä prosenttia 15 vuotta täyttäneistä kunnan asukkaista.

Äänekosken kaupungin asukkaita ovat ne, joiden kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta eli virallinen kotipaikka väestötietojärjestelmässä on Äänekoski.

Miten aloite tehdään

Kuntalaisaloitteen voi tehdä sähköisesti oikeusministeriön ylläpitämässä Kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelussa.

Kuntalaisaloite.fi

Jos aloitteen tekijä ei voi tai halua käyttää verkkopalvelua, vaihtoehtoisesti kuntalaisaloitteen voi tehdä kirjallisesti. Kirjallinen aloite lähetetään postitse os. Äänekosken kaupunki, Kirjaamo, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski. Aloitteessa on mainittava tekijän nimi ja kotiosoite. Halutessaan tekijä voi antaa yhteydenpitoa varten myös sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron.

Kuntalaisaloitetta ei voi tehdä sähköpostitse tai puhelimitse.

Aloitteen käsittely

Äänekosken kaupungille saapuneen kuntalaisaloitteen käsittelee kaupungin puolella se, jonka tehtäviin aloitteessa tarkoitettu asia kuuluu. Kun aloite on käsitelty loppuun, tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos tekijöitä on useita, kaupunki on yhteydessä ainoastaan aloitteen ensimmäiseen allekirjoittajaan.

Saapuneita aloitteita koskevia tiedusteluita voi tehdä kaupungin kirjaamoon, sähköposti kirjaamo@aanekoski.fi.

Osallistu ja vaikuta