Kuntien yhteistoiminta

Tällä sivulla kerrotaan Äänekosken kaupungin osallistumisesta kuntien väliseen yhteistoimintaan. Osa kuntien yhteistoiminnasta on lakisääteistä, osa vapaaehtoista. Yhteistoiminnan oikeudellisena muotona voi olla esim. kuntayhtymä tai ns. vastuukuntamalli.

Kuntayhtymät

Äänekosken kaupunki on jäsenenä seuraavissa kuntayhtymissä:

Kuntayhtymien toiminnasta kerrotaan niiden omilla www-sivuilla. Sivuilta on saatavilla myös kunkin kuntayhtymän perussopimus, jossa on sovittu mm. jäsenkuntien osallistumisesta päätöksentekoon.

Muu yhteistoiminta

Jätehuolto

Maaseutuelinkeinot ja maaseutuhallinto

Pelastustoimi

Ympäristöterveydenhuolto

Muokattu 17.8.2021