Äänekosken museoiden kokoelmat

taideteos, alaston poika ja ruusuköynnös
Äänekosken museotoimen arkisto-, esine-, taide- ja valokuvakokoelmissa on noin 42 000 sähköiseen järjestelmään luetteloitua tallennetta, jotka soveltuvat mm. tutkimuskäyttöön. Kokoelmien rungon muodostavat maa- ja metsätalouteen, metsäteollisuuteen, kaupunkikulttuuriin ja työväenperinteeseen liittyvät aineistot. 

Äänekosken  kulttuurihistoriallisen museon kokoelma

Äänekosken kulttuurihistoriallisen museon vajaan 5 400 yksikön esinekokoelmassa on eri ammattialojen työvälineistön ja muun pienesineistön lisäksi runsaasti asusteita ja kodintekstiilejä.

Valokuvakokoelma sisältää noin 21 000 sähköiseen järjestelmään luetteloitua kuvaa. Laajimmat aihekokonaisuudet liittyvät rakennus- ja kaupunkikuviin sekä paikalliseen työväenperinteeseen, puunjalostusteollisuuteen sekä urheiluun. 

Yli 3 000 yksikön arkistokokoelma sisältää mm. mittavan rakennustutkimustiedoston, sosiaalidemokraattisen työväenyhdistyksen arkiston sekä laajan maatalouteen ja työväenperinteeseen liittyvän nauhoite- ja käsikirjoitusaineiston.

Äänekosken taidemuseon hallinnoimat kokoelmat

Äänekosken taidemuseon oma kokoelma on kokoelmista uusin. Sitä kartutetaan aktiivisesti ostoin ja lahjoituksin. Kokoelmaan kuuluu 255 teosta (2021), joista 45 % on 2000-luvun kuvataidetta. Suolahden kaupungin taidehankintarahasto on mahdollistanut paikallisen taiteen hankinnan kokoelmaan. Määrärahan hankinnalle myöntää kulttuuri- ja liikuntalautakunta kulttuuri- ja liikuntajohtajan esityksestä.

Äänekosken taidemuseo hallinnoi kesällä 2022 tehdyn deponointisopimuksen mukaan Toivo Parantaisen taidemuseosäätiön omistamaa teoskokoelmaa, johon kuuluu 765 teosta. Kokoelma on grafiikkapainotteinen. Kokoelmassa on edustettuna runsaat 80 ammattitaiteilijaa sekä pieni joukko harrastajataiteilijoita. Kokoelmaa kartutetaan vain perustellusti.

Äänekosken taidemuseo hallinnoi myös Äänekosken kaupungin 375 teoksen taidekokoelmaa, johon on liitetty Konginkankaan kunnan, Sumiaisten kunnan ja Suojarinteen kuntayhtymän omistuksessa olleet taideteokset. Kokoelmaa ei kartuteta aktiivisesti.

Suolahden kaupungin taidekokoelma, 165 inventoitua teosta, on säilytetty omana kokonaisuutenaan. Kokoelmaa kartutetaan vain perustelluin lahjoituksin, ja sitä hallinnoi myös Äänekosken taidemuseo. Suolahden taidekokoelman teoksia on sijoitettu eri puolille Suolahtea: kirjastoon, päiväkoteihin, kouluihin ja vanhainkotiin sekä keskustan puistoalueille. 

Tapio Junnon Lastaajat syksyn usvassa.

Suolahden kaupungin taidekokoelman tunnetuin teos on satamassa tervehtivä pronssinen Lastaajat -veistos, joka on kuvanveistäjä Tapio Junnon käsialaa vuodelta 1982. Se valmistui Suolahden kaupungin 50-vuotisjuhlaan ja kunnioittaa suolahtelaisten puutavaran lastaajien työtä.

Yksi tunnetuimmista teoksista on sataman puistoalueella sijaitseva JR 50:n sotaanlähdön muistomerkki, johon on kiinnitetty JR 50:n ja sen joukko-osastojen muistolaatat. Muistomerkki on pystytetty kesällä 1991 Wanhalle Asemalle, Asematorin laitaan, mistä vuonna 1939 ja 1941 lähdettiin sotaan.