Nuorisotilojen säännöt

Järjestyssääntöjen noudattaminen luo edellytykset positiiviselle ilmapiirille. Säännöillä pyritään takaamaan jokaiselle nuorisotaloa käyttävälle turvallinen ja miellyttävä toimintaympäristö. 

Tähän pääsemme ottamalla huomioon toisemme sekä varomalla vaaratilanteiden aiheuttamista ja riskien ottamista. Samalla pidämme ympäristömme siistinä ja välineet toimintakuntoisina. Nuorisotilojen säännöt ja niiden noudattaminen luovat pohjaa yhteiskunnassa pärjäämiselle ja sopeutumiselle. Liikuntarajoitusmerkillä merkatuilla taloilla on otettu huomioon liikuntarajoitteiset. 

1 §

Nuorisotilat ovat tarkoitetut pääasiallisesti nuorisotoimintaan alle 18-vuotiaiden kokoontumispaikoiksi. Nuorisotiloja voidaan myöntää myös muille käyttäjäryhmille.

2 §

Toiminnan ja käyttäytymisen tiloissa on oltava asiallista. Toiminta ei saa loukata tai syrjiä ketään.

3 §

Alkoholin ja muiden päihdyttävien aineiden käyttö ja hallussapito nuorisotalon tiloissa ja sen välittömässä läheisyydessä on kielletty. Tupakointi ja tupakkatuotteiden käsittely on kielletty kaikissa talon tilaisuuksissa, tiloissa ja niiden välittömässä läheisyydessä.

4 §

Tilan käyttäjä ja vuokraaja huolehtii, että paikat jäävät siistiin kuntoon käytön jälkeen.

5 §

Tilan käyttäjä ja vuokraaja vastaa irtaimistolle ja kiinteistölle aiheutetuista vahingoista.

6 §

Nuorisotilojen käytöstä ja järjestyksestä vastaavalla viranhaltijalla on oikeus määrätä henkilölle, yhdistykselle, yhteisölle tai tilojen muille käyttäjille joko pysyvä tai tilapäinen nuorisotalon/-tilan käyttökielto, mikäli tilan käyttäjä toiminnallaan häiritsee talon muuta käyttöä ja toistuvista varoituksista huolimatta jatkaa häiritsevää toimintaansa. Todennetusta päihtymyksestä seuraa henkilölle aina vähintään kuukauden käyttökielto.

Nuoret