Kannelsuon asemakaava 

Äänekosken taajaman eteläpuolella Vt 4:n varressa sijaitseva rakennuskaavaluonnoksen pohjalta rakentunut noin 30 omakotitalon alue. 

Kaavan vaiheet

Kaavan hyväksymiskäsittely kaupunginhallituksessa 7.2.2022 §24 >>
Kaavan hyväksyminen kaupunginvaltuustossa 14.3.2022 >>

Hyväksytty aineisto löytyy kaupunginvaltuuston käsittelyn yhteydestä.

Kaava tullut voimaan 11.5.2022