Sumiaisten kirkonkylä asemakaava

Kaavatyön tavoitteena on muuttaa Sumiaisten eri aikoina laaditut asemakaavat sähköiseen muotoon. Kaavaan tehdään pääasiassa teknisiä tarkistuksia ja arvioidaan kaava-alueen laajuuden tarkoituksenmukaisuus. Sumiaisten kirkonkylän valtakunnallisesta merkittävyydestä johtuen kaavatyössä korostuvat rakennetun ympäristön ja maiseman ominaispiirteet sekä alueen historialliset arvot.

Hyväksytty kaava 9.12.2019

Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite 1 Voimassa oleva / kumottava asemakaava
Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3 Asemakaavan seurantalomake
Liite 4 Asemakaavassa suojeltavat rakennukset ja pihapiirit
Liite 5 Kaavoittajan vastine kaavaehdotuksen muistutuksiin
Liite 6 Jälleenrakennuskauden rakentamistapaohjeet

Tausta-aineistoa

Sumiaisten kirkonkylän kulttuuriympäristön kehittäminen, osa 1 (pdf)
Sumiaisten kirkonkylän kulttuuriympäristön kehittäminen, osa 2 (pdf)
Sumiaisten kirkonkylän kulttuuriympäristön kehittäminen, osa 3 (pdf)