Voimassa olevat yleiskaavat

Näiltä sivuilta löydät voimassa olevat rantayleiskaavat, taajamien ja kylien osayleiskaavat, rakenneyleiskaavat sekä muut voimassa olevat suunnitelmat.

Rantayleiskaavat

Taajamien ja kylien osayleiskaavat

Muut suunnitelmat ja ohjelmat

Kaavoitus