Ilmastotyö

Perhe syksyn lehtien keskellä.
Äänekosken kaupunki tekee kunnianhimoista ja pitkäjänteistä ilmasto- ja ympäristötyötä. Ilmastotyölle asettamamme päätavoite on 80 % vähennys alueellisissa kasvihuonekaasupäästöissä vuoteen 2030 mennessä, verrattuna vuoteen 2005. Lisäksi haluamme olla hiilineutraali kaupunki tavoitevuonna 2030.

Tavoitteet on kirjattu Äänekosken kaupunkistrategiaan ja niitä toteutetaan ympäristö- ja ilmasto-ohjelman kautta. Ohjelma toimii koko kaupunkikonsernia, eli kaupunkiorganisaatiota sekä sen määräysvallassa olevia yhteisöjä ja säätiöitä koskevana ohjeistuksena tavoitteineen, mittareineen ja toimintasuunnitelmineen. 

Äänekosken kaupungin ympäristö- ja ilmasto-ohjelma

Äänekoski on ensimmäinen keskisuomalainen Hinku-kunta

Kohti hiilineutraalia kuntaa eli Hinku on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, johon Äänekoski liittyi ensimmäisenä keskisuomalaisena kuntana vuonna 2019. 

Hinku-verkoston tavoitteena on 80% päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasoon verrattuna. Verkosto kokoaakin yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat.

Äänekosken kaupunki säästää energiaa

Kaupunkiorganisaation hiilijalanjäljestä valtaosa syntyy energian kulutuksesta. Äänekosken kaupunki onkin ollut jo vuodesta 2013 asti mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa (KETS). Sitoumuksen tavoitteena on vähentää kaupungin energiankulutusta sopimuskausittain. Nykyisen sopimuskauden (2017–2025) tavoitteena on 7,5% energiansäästö. 

Lisäksi Äänekosken kaupunki on aktiivisesti osallistunut Motivan energiansäästökampanjoihin, mm. Energiansäästöviikkoihin ja Astetta alemmas -kampanjaan.

Äänekoski maakunnan ilmastotyön suunnannäyttäjänä

Äänekosken kaupunki on vahvasti mukana edistämässä Keski-Suomen ilmastotyötä. Pitkäjänteisen ilmastotyönsä ansiosta Äänekoskea pidetään yhtenä edelläkävijöistä koko maakunnassa. Kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä muiden keskisuomalaisten kuntien sekä Keski-Suomen Liiton kanssa.

Maakunnallinen Hiilineutraali Keski-Suomi -tavoite tähtää 80% kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiin vuoteen 2030 mennessä, verrattuna vuoteen 2007. Lisäksi tiekartan tavoitteena on olla kokonaiskestävä eli se huomioi niin taloudelliset, ympäristölliset, sosiaaliset kuin kulttuurillisetkin näkökulmat tasapainoisesti.

Hiilineutraali Keski-Suomi -työn etenemistä voi seurata Keski-Suomen liiton verkkosivulla

Kaupungin CO2-päästöjen seuranta

Äänekosken kaupunki seuraa kasvihuonekaasupäästöjään säännöllisesti Sitowise Oy:n tekemän CO2-raportin ja Suomen ympäristökeskuksen ALas-laskentamallin avulla. Seurantaa on tehty jo vuodesta 2013 lähtien. ALas-laskenta ulottuu takautuvasti vuoteen 2005 asti. 

Lisäksi kulutusperusteisia CO2-päästöjä seurataan Kulma-hankkeessa kehitetyllä mallilla. Äänekosken kaupunki oli ensimmäisten suomalaisten kuntien joukossa laskemassa kulutusperusteisia kasvihuonekaasupäästöjä vuonna 2021. 

Päästöjä seurataan alueellisesti, eli niihin lasketaan mukaan kaikki Äänekosken maantieteelliselle alueelle osoitetut kasvihuonekaasupäästöt muutettuina hiilidioksidin päästövaikutusta vastaavaan muotoon (hiilidioksidiekvivalentti). 

Vimeisimmät raportit:

CO2-raportti 2024: Äänekosken alueelliset kasvihuonepäästöt (pdf) 

Kulma-raportti 2023: Äänekosken kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt (pdf)

ALas-laskentamallin päästöseurantaikkuna (SYKE)

Hankkeista vauhtia ilmastotyöhön

Resurssiviisas Äänekoski - Vähäpäästöinen tieliikenne -hanke

Äänekosken kaupunki on saanut ympäristöministeriön rahoitusta Resurssiviisas Äänekoski - Vähäpäästöinen tieliikenne -hankkeelle. Hanke edistää biopolttoaineiden ja sähkölatausasemien kehittämistä Äänekoskella. Hanke alkaa vuonna 2023.

Lue lisää tiedotteesta 7.2.2024: Äänekosken kaupunki tekee työtä vähäpäästöisemmän liikenteen edistämiseksi

Elämän kestävä Äänekoski -hanke (09/2022–12/2023)

Syyskuussa 2022 alkaneen Elämän kestävä Äänekoski − Reilun kiertotalouden vaikutukset hiilijalanjälkeen -hankkeen tavoitteena on integroida ilmastotyö pysyväksi osaksi Äänekosken kaupungin kaikkea toimintaa. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmastaan.

Hankkeessa jalkautetaan Äänekosken kaupungin ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaa sitouttaen kaupungin johtoa, toimialoja sekä päättäjiä ohjelman ilmasto- ja kiertotaloustavoitteisiin. Hankeaikana kaupunki pilotoi ilmastokoordinaattorin roolia.

Lisätietoja hankesivulla: Elämän kestävä Äänekoski

Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hanke (08/2019–07/2022)

Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hankkeessa kaupungille laadittiin ympäristöpolitiikka ja koko kaupunkikonsernille ympäristöohjelma. Hanketta rahoitettiin Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR).

Hankkeen tavoitteena oli ohjata Äänekosken kaupungin toimialat, konserniyhtiöt ja keskeiset sidosryhmät toimimaan vähähiilisyyden sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin palveluita, jotka tarjosivat asukkaille ja paikallisille yrityksille mahdollisuuksia valita kestäviä ratkaisuja arjessaan ja toiminnassaan.

Lisätietoja hankesivulla: Vihreä Uusiutuva Äänekoski

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö
Hanna Ahonen
0400 893 683
hanna.ahonen@aanekoski.fi