Kestävää liiketoimintaa Äänekoskella

Kaavio uusiutuvasta energiasta.
Kestävä Äänekoski syntyy yhteistyöllä. Kestävä liiketoiminta on yritysten keino vaikuttaa sekä löytää uusia kasvun mahdollisuuksia. Äänekosken kaupunki haluaa mahdollistaa kansainvälisen biokiertotalouden ekosysteemin sekä kestävän liiketoiminnan ja yrittäjyyden kehittymisen.

Äänekosken kaupungin elinvoimayksikkö, Business Äänekoski, tarjoaa alueen yrityksille ja yritystoimintaa suunnitteleville maksutonta tukea vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Kaupunki on mukana maakunnallisissa hankkeissa ja verkostoissa, jotka on suunniteltu alueen elinkeinoelämän tueksi ja kestävän liiketoiminnan edistämiseksi.

YmpyräKS-verkosto

YmpyräKSon keskisuomalainen, kestävään liiketoimintaan suuntautunut verkosto. Sen toiminta on suunnattu kaikille ympäristövastuullisuudesta kiinnostuneille yrityksille, yrittäjille ja yritysten parissa toimiville. Verkoston tavoitteena on jakaa tietoa ympäristövastuullisesta yritystoiminnasta sekä tarjota vertaistukea liiketoiminnan kehittämiseksi. Business Äänekoski on yksi verkoston organisaattoritahoista.

Ympäristövastuullisuuskumppanuus -ohjelma

YmpyräKS-verkoston Ympäristövastuullisuuskumppanuuson matalan kynnyksen sitoumus, jolla yritys, järjestö tai muu organisaatio voi osoittaa kehittävänsä ympäristövastuullisempia toimintatapoja.

Ympäristövastuullisen toiminnan rakentaminen on jatkuva parantamisen prosessi, jonka tueksi sitoumus on toteutettu. Ympäristövastuullisuuskumppanuuteen voi sitoutua täyttämällä lomakkeen YmpyräKS-verkoston verkkosivuilla.

Sitoutuneet tahot, eli Ympäristövastuullisuuskumppanit, edistävät itse määrittämiään tavoitteita ja raportoivat edistymisestä kerran vuodessa.​ Sitoumus on maksuton.

Sustainable Travel Finland -ohjelma

Äänekosken kaupunki on mukana Visit Finlandin matkailuyrityksille ja -alueille kehittämässä Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelmassa, jonka tavoitteena on matkailuun liittyvien toimintojen toteutuminen kestävällä tavalla. Ohjelman valtakunnallisena tavoitteena on, että Suomi tunnetaan yhtenä maailman kestävimmistä matkailukohteista vuoteen 2025 mennessä.

Maksuton STF-ohjelma tarjoaa alan yrityksille ja matkakohteille kestävän matkailun kehittämisen työkalupakin, jonka avulla kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksuminen alueen tai yrityksen arkeen helpottuu. Ohjelman läpikäyneille, kriteerit täyttäville yrityksille ja matkakohteille myönnetään Sustainable Travel Finland -merkki, jolla viestitään kansainvälisille matkailijoille kestävästä toiminnasta.

Kaupungin matkailupalvelut, Visit Äänekoski, on mukana STF-ohjelmassa matkailukohteena. Lisäksi Visit Äänekoski tukee paikallisia matkailuyrityksiä ja -yrittäjiä maksuttomien STF-polkuvalmennusohjelmien aloittamisessa.

Plänet B -biokiertotalousverkosto

Plänet Bon äänekoskelainen kiertotalouden ekosysteemi, jossa sekä jo asemansa vakiinnuttaneet yritykset että kunnianhimoiset startupit kohtaavat. Verkostossa eri toimialojen yritykset tekevät aktiivisesti yhteistyötä bio- ja kiertotalouden tutkimuksen, teknologian, tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Tavoitteena on tuoda yhteen lupaavimmat ja innovatiivisimmat ideat biotalouden ja cleantechin saralta ympäri maailman.

Plänet B -verkostoa organisoi Äänekosken Kehitys Oy, joka on Äänekosken kaupungin omistama, alue- ja elinkeinoelämän hankkeita hallinnoiva yhtiö.

Lisätietoja: 

Elinvoimajohtaja
Sari Åkerlund
050 598 7447
sari.akerlund@aanekoski.fi

Kehityspäällikkö
Tanja Sulin
050 440 0813
tanja.sulin@aanekoski.fi