Elonkierto-yhteisöpuutarhan visio

Elonkierto-yhteisöpuutarha on tarkoitettu hyöty- ja virkistyskäyttöön. Se auttaa ymmärtämään, että kestävämpi arki on pieniä tekoja. Se haluaa myös rohkaista kaupunkilaisia kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan ja ilmastotyöhön.

Puutarhalla on kaksi teemaa: kiertotalous ja kestävä kehitys. Puutarha vahvistaa ihmisen myötäsyntyistä halua olla luonnossa. Yhdistävänä tekijänä kaikessa on yhteisöllisyys: ihmisten kohtaaminen ja yhdessä tekeminen. Siksi alueella on useita kohtaamispaikkoja, muun muassa picnicpaikka, jossa on tulisija.

Yhteisöpuutarha jakautuu pörriäispuutarhaan sekä oppi- ja hyötypuutarhaan. 

Pörriäispuutarhassa kasvaa puita, pensaita ja perennoja. Siellä suositaan kotimaisia lajeja, jotka tukevat ekosysteemiä ja tuottavat mettä pölyttäjille ja siemeniä linnuille.  

Olemassa olevia puita täydentävät tuohituomi, marjatuomipihlaja, purppuratuomi ja mongolianvaahtera. Ikivihreitä havupuita edustavat kapeat serbiankuuset.

Oppi- ja hyötypuutarha on jaettu vyöhykkeisiin, jotka noudattavat permakulttuurin periaatteita. Permakulttuuri tarkoittaa maatalouden ja puutarhanhoidon ekosysteemien suunnittelua ekologisesti kestäviksi ja pyrkimystä omavaraiseen ruoantuotantoon. Siinä optimoidaan energia, aurinko, vesi ja maankäyttö. Yhteiseen käyttöön siellä on puucee ja tila kokoontumisille.

Avomaaviljelmillä kasvatetaan perunaa, maissia, kurpitsaa ja hernettä. Alueet on reunustettu kestopuulla. Alue jatkuu hedelmäpuiden välistä paikkaan, jossa on marjapensaita. Niiden takana on mehiläispesiä.

Kouluja ja kasvatusta puutarha palvelee kestävän kehityksen, biologian, yhteiskuntaopin, matematiikan ja taito- ja taideaineiden opetuksessa. Se tukee myös kotoutumista, terapeuttista puutarhatoimintaa ja yhteisöllistä ruokataloutta. Yhdessä toimiminen ja oppiminen voimaannuttaa ja kasvattaa osaamista. 

Puutarha mahdollistaa luontolähtöisten menetelmien käyttämisen opetus- ja kasvatuspalveluiden, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä työllisyyspalveluiden osana.  Laitosympäristössä asuvalle puutarhaympäristö luo aktiivisuutta, osallisuutta ja elämyksellisyyttä. 

Puutarha sitouttaa asukkaita asuinalueeseensa ja sen kehittämiseen ja tarjoaa vaikuttamisen kanavan.

Muiden puutarhojen tapaan Elonkierto-yhteisöpuutarhakin muuttuu ja kehittyy koko ajan.