Vaakuna ja logo

Vaakuna

Äänekosken kaupungin vaakuna

Äänekosken kaupungin vaakunan selityksenä on "sinisessä kentässä kolme lentävää hopeakurkea, keskenään järjestettyinä oikealle suunnatun kärjen tapaan".

Vaakunan on suunnitellut Olof Eriksson vuonna 1952 ja se vahvistettiin alun perin Suolahden kauppalan vaakunaksi. Vaakunan aiheena on kurkien levähdyspaikkanaan käyttämä soinen lahti, josta paikkakunta oli saanut nimensä.

Äänekosken kaupunki, Suolahden kaupunki ja Sumiaisten kunta yhdistyivät nykyiseksi Äänekosken kaupungiksi 1.1.2007 lukien. Suolahden vaakuna otettiin liitoksessa syntyneen uuden Äänekosken vaakunaksi. Äänekosken vanha vaakuna ja Sumiaisten vaakuna jäivät pois käytöstä. Myöskään Äänekoskeen jo aiemmin liitettyjen Konginkankaan kunnan ja Äänekosken maalaiskunnan vaakunat eivät ole enää käytössä.

Kaupungin vaakuna on tarkoitettu kaupungin viranomais- ja hallintotoiminnan ja luottamushenkilöorganisaation symboliksi ja arvokkaaseen edustukseen. Vaakunan käyttö edellyttää aina kaupungin myöntämää kirjallista lupaa. Luvan myöntämisestä päättää hallintojohtaja.

Logo

Äänekosken kaupungin logo

Äänekosken kaupungille on laadittu myös logo eli tunnus, joka on nimeltään Tulevaisuuden koski. Tunnuksessa luonnon ja teollisuuden symbioosista kasvaa luottamus tulevaisuuteen. Tunnus rakentuu nimilogosta ja tunnuskuviosta. Tunnuksen on suunnitellut Innolink Agency.

Värillisen tunnuskuvion vihreä pisara kuvaa luontoa, tummanharmaa teollisuutta ja kaupunkimiljöötä sekä turkoosinsininen uutta ympäristöystävällistä teknologiaa. Äänekosken nimilogo (sanan Äänekoski visualisoitu kirjoitusasu) on kirjoitettu siniharmaalla versaalilla Museo Sans -fontilla.

Logoa käytetään kaupungin markkinoinnissa, esitteissä ja muissa julkaisuissa sekä yleisilmeessä ja viestinnässä. Logon muu käyttö edellyttää aina kaupungin myöntämää kirjallista lupaa. Luvan myöntämisestä päättää hallintojohtaja.

Materiaalipankki 

Lupahakemukset ja muut tiedustelut: 

Hallintojohtaja
Aleksi Heikkilä
040 823 7921
aleksi.heikkila@aanekoski.fi

Tietoa Äänekoskesta