Viestintä

Piirrettyjä ihmiskasvoja ja vähän päällekkäin.
Äänekosken kaupunki viestii aktiivisesti ja avoimesti. Viestinnän tarkoituksena on kertoa kaupungin toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista, palveluista ja tapahtumista, tehdä näkyväksi Äänekosken monipuoliset mahdollisuudet sekä lisätä asukkaiden osallisuutta ja vuorovaikutusta. Äänekosken kaupungin viestintä tukee mm. lisää kaupungin yhteisöllisyyttä sekä edistää asukkaiden tiedonsaanti- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Yhtenä Äänekosken kaupungin Äänekoski-ilmiöstrategian kivijaloista on uudenlainen avoimuus ja matkan näkyväksi tekeminen. Strategian ja päätösten mukaisen toiminnan toteuttajiksi halutaan osallistaa rohkeasti asukkaat, yritykset ja muut sidosryhmät.

Äänekoskella tavoitteena on aidosti avoin, läpinäkyvä ja osallistava hallinto. Avoimessa hallinnossa asukkaiden luottamus hallintoon kasvaa, ja toisaalta samaan aikaan hallinto luottaa asukkaisiinsa entistä enemmän. Tätä luottamuksen hyvää kierrettä myös Äänekoskella halutaan vahvistaa myös vistinnällä. 

Kaikilla ihmisillä - myös lapsilla, nuorilla, ikääntyneellä väestöllä ja vammaisilla henkilöillä - tulisi olla halutessaan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua päätöksenteon valmisteluun ja palveluiden kehittämiseen. Äänekosken kaupungin viestinnän tavoitteena onkin olla helposti ymmärrettävää, jotta se tavoittaa kaikki. Selkokieltä käytetään tarpeen mukaan.

Äänekosken kaupunki toteuttaa toiminnassaan saavutettavuusdirektiiviä ja siihen liittyvää kansallista lainsäädäntöä.

Päätösviestintä

Äänekosken kaupungin kaikkien toimielinten esityslistat julkaistaan Äänekosken kaupungin internetsivuilla heti esityslistojen valmistuttua kokousta edeltävällä viikolla. 

Kaupunginhallitukseen käsiteltäviksi vietävät asiat esitellään etukäteen tiedotusvälineille järjestettävissä tiedotustilaisuuksissa. 

Kaupunginhallituksessa tehdyistä päätöksistä tiedotetaan mahdollisuuksien mukaan jo samana iltana tiedotusvälineille ja kokouspöytäkirjat päivitetään kaupungin verkkosivuille pöytäkirjan tultua puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien tarkastetuksi. Kokousten jälkeen julkisuuteen voidaan kertoa päätökset, mahdolliset äänestykset, eriävät mielipiteet tai muut merkittävät seikat, jotka vaikuttivat asian käsittelyyn. 

Suljetuissa kokouksissa, kuten kaupunginhallituksen tai lautakuntien kokouksissa, käytyjä keskusteluja ei tule referoida, eikä julkaista lainkaan. 

Valtuuston kokoukset ovat julkisia, jollei laki käsiteltävän asian luonteen vuoksi toisin määrää tai jollei valtuusto muuten painavan syyn vuoksi toisin päätä.

Tiedotamme valtuuston kokoontumisesta kaupungin verkkosivuilla, Pikkukaupunkilaisessa ja Äänekosken Kaupunkisanomat ÄKS:ässä. Valtuuston kokoukset alkavat kello 18.00 ja kokouspaikkana toimii Äänekosken kaupungintalon valtuustosali, jollei muuta alkamisaikaa tai paikkaa erikseen ilmoiteta. 

Yleisö voi seurata valtuuston kokouksia:

  • Kaupungintalossa valtuustosalin yleisölehteriltä.
  • Internetissä Äänekosken kaupungin YouTube-kanavalta, jolla kokoukset lähetetään suorina lähetyksinä. Huom! Lähetyksiä ei tekstitetä, eikä niistä tehdä myöhemmin katsottavissa olevia tallenteita.

Kaikkien kaupungin toimielinten kokousten esityslistat ja pöytäkirjat löydät täältä.

Äänekosken kaupungin tiedotteet

Äänekosken kaupungin virallinen tiedotuskanava on kaupungin verkkosivut www.aanekoski.fi. Kuulutukset löydät täältä. Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat löydät täältä.

Äänekosken kaupungin lehdistötiedotteet löydät ePressi-palvelusta ja ne julkaistaan myös verkkosivuilla täällä.

Äänekosken kaupungin sanomalehti-ilmoitukset julkaistaan paikallisissa ilmaisjakelulehdissä Pikkukaupunkilaisessa ja Äänekosken Kaupunkisanomat ÄKSässä. Sanomalehti-ilmoitukset ovat esillä myös kaupungintalon ilmoitustaululla.

Äänekosken kaupungin rekryilmoitukset julkaistaan Kuntarekry.fi-palvelussa.

Äänekosken kaupungin sosiaalisen median kanavat

Äänekosken kaupungin pääkanavat sosiaalisessa mediassa:

Kriisiviestintä

Kriisitilanteessa asukkaiden kannattaa seurata viranomaisten tiedotteita ja luotettavien medioiden uutisointia. Kriisitilanteissa Äänekosken kaupunki tiedottaa mm. verkkosivuillaan ja sosiaalisen median kanavillaan. Tarvittaessa paperiset tiedotteet ovat esillä kaupungintalon ja kirjastojen ilmoitustauluilla.

Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus. Nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia. Yleiseen vaaramerkkiin liittyy aina vaaratiedote. Kuullessasi yleisen vaaramerkin siirry sisätiloihin ja seuraa uutisointia ja viranomaistiedotteita. Varmista uutisten ja tiedotteiden alkuperä.

Kuulet yleisen vaaramerkin - toimi näin

  1. siirry sisälle
  2. sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihto
  3. avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita
  4. vältä puhelimen käyttöä (myös soittoa numeroon 112), etteivät linjat ruuhkaudu
  5. pysy sisällä
  6. älä poistu alueelta, ettet joudu matkalla vaaraan

Suojautuminen sisätiloihin ja ohjeiden mukainen toiminta vaaratilanteessa on ensimmäinen ja yleensä riittävä suojautumistapa. Sisätiloissa suljetaan ovet, ikkunat ja tuuletusaukot sekä pysäytetään ilmanvaihto, jos mahdollista. Vaaran ollessa ohi soitetaan vaara ohi -merkkiääni. Jokaisen tulee tunnistaa yleinen vaaramerkki ja osata toimia oikein sen kuultuaan.

Tehdasintegraatin turvallisuustiedote

Turvallisuustiedote suuronnettomuuden varalta Äänekosken seudun asukkaille

Logo, vaakuna ja materiaalipankki

Äänekosken kaupungin materiaalipankin löydät täältä.

Hallintosäännön mukaan Äänekosken kaupungin vaakunan ja logon käyttöä valvoo hallintojohtaja, joka myös myöntää ulkopuolisten käyttöluvista.

Markkinointikuvia ja esitteitä Äänekosken kaupungista voi tiedustella:

Matkailu- ja markkinointiasiantuntija
Milla Hytönen
040 191 7542
milla.hytonen@aanekoski.fi

Uutiskirjeet

Matkailutoimijoille suunnatun Visit Äänekosken uutiskirjeen voit tilata sähköpostitse matkailu@aanekoski.fi .

Ensisijaisesti yrityksille suunnatun Business Äänekosken uutiskirjeen voit tilata lomakkeella Business Äänekosken verkkosivuilta.

Äänekoski-sovellus

mainos

Äänekoski-sovelluksen päivitystyö on parhaillaan käynnissä ja saamme sovelluksen takaisin Play-kauppaan ja App Storeen, kun uudistus on valmis, arviolta vuoden 2024 alussa. Jos sovellus on jo puhelimessa, se toimii, mutta sitä ei voi tällä hetkellä ladata. Tiedotamme, kun uudistettu Äänekoski-app on saatavilla!

Lisätietoja kaupungin viestinnästä:

Viestintäsuunnittelija
Suvi Kallioinen
040 621 2653
suvi.kallioinen@aanekoski.fi

Viestintäohjeet 

Tietoa Äänekoskesta