Tarkastuslautakunta

Kuntalain mukaan valtuuston on asetettava kuntaan tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on huolehtia hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämisestä. Sen päätarkoituksena on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.

Tarkastuslautakunta ei suorita tilintarkastusta, vaan kunnan tilintarkastajana toimii valtuuston valitsema tilintarkastusyhteisö. Vastuunalaisena tilintarkastajana työskentelee tilintarkastusyhteisön määräämä JHT-tilintarkastaja apunaan muut tilintarkastajat ja asiantuntijat.

Tarkastuslautakunnassa ei ole viranhaltijan suorittamaa esittelyä, vaan asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Lautakunnan jäsenet

Toimikausi 12.6.2023-31.5.2025

Päivitetty 18.4.2024

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Leila Lindell, puheenjohtaja Paula Maukonen
Olli Jämsén, varapuheenjohtaja
Martti Isoviita
Simo Holopainen
Arvo Oranen
Marko Lax
Jarmo Aho
Hannu Penttinen Päivi Heikkinen
Tuula Pölkki
Erkki Vilén
Ville Rantanen Erkki Pönkänen
Marjo Rautiainen Marja Kolari
Sinikka Rautiainen
Michelle Seppälä

Yhteystiedot (pdf)

Toimielimet