Tarkastuslautakunta

Kuntalain mukaan valtuuston on asetettava kuntaan tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on huolehtia hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämisestä. Sen päätarkoituksena on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.

Tarkastuslautakunta ei suorita tilintarkastusta, vaan kunnan tilintarkastajana toimii valtuuston valitsema tilintarkastusyhteisö. Vastuunalaisena tilintarkastajana työskentelee tilintarkastusyhteisön määräämä JHT-tilintarkastaja apunaan muut tilintarkastajat ja asiantuntijat.

Tarkastuslautakunnassa ei ole viranhaltijan suorittamaa esittelyä, vaan asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Lautakunnan jäsenet

Toimikausi 23.8.2021-31.5.2023

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Simo Holopainen
Arvo Oranen
Marko Lax
Jarmo Aho
Leila Lindell Marjatta Huhta
Hannu Penttinen Päivi Heikkinen
Tuula Pölkki
Erkki Vilén
Ville Rantanen Erkki Pönkänen
Marjo Rautiainen Petra Virtanen
Sinikka Rautiainen
Michelle Seppälä
Mikko Somiska
Olli Jämsén

Lautakunnan puheenjohtajana toimii Leila Lindell ja varapuheenjohtajana Mikko Somiska.

Yhteystiedot (pdf)

Toimielimet