Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta toimii mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena sekä kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena.

Lisäksi lautakunta toimii maa-aineslain tarkoittamana lupaviranomaisena.

Lautakunnan esittelijänä toimii ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen, 0400 893 683.

Lautakunnan jäsenet

Toimikausi 23.8.2021-31.5.2023

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Mirja Alanurmi Päivi Heikkinen
Harri Hautsalo Eero Amunet
Helena Hillu Paula Maukonen
Jemo Kettunen Simo Hamkar
Peter Lindenberg Hannu Penttinen
Anniina Ojajärvi Sinikka Rautiainen
Erkki Pönkänen Kauko Pasanen
Kimmo Tuikka Kaisa Marila
Petra Virtanen Antti Peltomäki

Lautakunnan puheenjohtajana toimii Kimmo Tuikka ja varapuheenjohtajana Peter Lindenberg.

Yhteystiedot 

Toimielimet