Esi- ja perusopetuksen koulumatkat

Koulumatkoja koskeva lainsäädäntö (perusopetuslaki 32 §):

Oppilaskuljetusopas

Ohje oppilaskuljetuksista

Ohje esikoululaisten kuljetuksista

Kaupungin joukkoliikenteen sivut

Tiedote 3.6.2024: Koulu alkaa torstaina 8.8.2024 

Oppilaskuljetuksen järjestämisen yleiset periaatteet

Oppilaskuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä. Julkisen liikenteen vuorotarjontaa täydennetään kaupungin ostamilla kuljetuksilla, jotka ovat linja-autolla tai taksilla ajettavia reittejä.

Kaupungin ostamien kuljetusten (taksi tai linja-auto) kuljetusreitit suunnitellaan lukuvuodeksi kerrallaan. Päätöksenteon ja oppilaskuljetusten suunnittelun yhteydessä arvioidaan koulumatkaa, siihen käytettävää aikaa, turvallisuutta ja reittiä käyttämällä karttaohjelmia ja tutustumalla paikan päällä olosuhteisiin. 

Reitit ja aikataulut saattavat muuttua kesken lukuvuoden oppilaiden muuttamisesta, työjärjestyksen muuttumisen tai muista syistä johtuen. Kaupungin ostamissa kuljetuksissa vaaditaan autoihin turvavyöt ja lakisääteinen alkolukko. Vuoroliikenteessä lainsäädäntö ei vielä edellytä alkolukkoa. Samoin kaikissa vuoroliikenteen linja-autoissa ei lainsäädäntö edellytä turvavöitä.

Oppilaskuljetusmatkat

Kaupunki järjestää oppilaskuljetuksen vain väestörekisteriin merkittyyn osoitteeseen.

Esikoululainen ja perusopetuksen 1.-2. luokan oppilas on oikeutettu maksuttomaan oppilaskuljetukseen, kun koulumatka lyhintä jalankuljettavaa reittiä kaupungin osoittamaan esikouluun tai lähikouluun on 3 km tai pidempi.

Mikäli lapsen esiopetus on järjestetty päiväkotiin, jossa hän käyttää myös päivähoitopalveluja, kuljetus voidaan myöntää vain niille päiville, jolloin oppilas tulee suoraan esiopetukseen tai lähtee kotiin suoraan esiopetuksesta.

Mikäli esiopetus järjestetään eri paikassa kuin päivähoito, kaupunki on velvollinen järjestämään esiopetuspaikan ja päivähoitopaikan välisen kuljetuksen.

Perusopetuksen 3.-9. luokan oppilas on oikeutettu maksuttomaan oppilaskuljetukseen kun oppilaan koulumatka lyhintä jalankuljettavaa reittiä kaupungin osoittamaan lähikouluun on 5 km tai pidempi.

Koulumatkan vaarallisuus on määritelty oppilaskuljetusoppaassa kouluittain.

Muut oppilaskuljetusperusteet

Oppilaalla on oikeus esiopetus- ja oppilaskuljetukseen myös siinä tapauksessa, että koulumatka oppilaan ikä ja olosuhteet huomioon ottaen muodostuu liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Kuljetuksen järjestäminen koulumatkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella edellyttää asiantuntijan lausuntoa.

Oppilaalle voidaan myöntää myös terveydellisten syiden perusteella oikeus maksuttomaan oppilaskuljetukseen. Myös tällöin on toimitettava asiantuntijalausunto.

Koululääkäri antaa oppilaskuljetuksia koskevat lääkärinlausunnot.

Perusopetuksen oppilaat hakevat mahdollista muu syy- perusteista kuljetusetuutta Wilman kautta: hakemukset ja päätökset (kolmen pisteen takaa) -tee uusi hakemus -hakemus oppilaskuljetuksesta.

Ohjeet hakemuksen täyttämiseen

Esiopetuksen oppilaat hakevat mahdollista muu syy -perusteista kuljetusetuutta alla olevan linkin takaa löytyvällä lomakkeella (lomake löytyy sivun alalaidasta yhteystietojen jälkeen)
Hakemus esiopetusoppilaan kuljetuksesta

Yhteystiedot:

Opetus- ja kasvatusjohtaja
Ville Härtsiä
040 509 3657
ville.hartsia@aanekoski.fi

Kuljetussuunnittelija
Tommi Maanselkä
040 835 4720
tommi.maanselka@aanekoski.fi

Toimistosihteeri
Maarit Saranpää
0400 115 661
maarit.saranpaa@aanekoski.fi