Keskusvaalilautakunta

Kunnan keskusvaalilautakunta on viranomainen, joka vastaa vaalien ja kansanäänestysten järjestämisestä kunnassa. Lautakunnan työskentely perustuu vaalilain ja myös kuntalain säännöksiin.

Keskusvaalilautakunta kokoontuu pääasiassa vain silloin, kun vaalien järjestäminen on ajankohtaista.

Lautakunnassa ei ole viranhaltijan suorittamaa esittelyä, vaan asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Lautakunnan käsittelemistä asioista voi tiedustella hallintojohtaja Aleksi Heikkilältä, puh. 040 823 7921, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@aanekoski.fi.

Lautakunnan jäsenet

Toimikausi 23.8.2021-31.5.2025

Jäsenet
Marjatta Huhta, puheenjohtaja
Mari Koistinen, varapuheenjohtaja
Martti Isoviita
Veli-Pekka Nieminen
Simo Räisänen

Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä
1. Mirja Alanurmi
2. Kauko Pasanen
3. Kari Perälä
4. Riina Liimatainen
5. Minna Kuusjärvi
6. Tiina Liimatainen
7. Miia Kauro
8. Mervi Oksanen
9. Teuvo Hiltunen
10. Jorma Kiviranta

Yhteystiedot (pdf)

Muokattu 9.9.2021