Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta toimii mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena sekä kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena.

Lisäksi lautakunta toimii maa-aineslain tarkoittamana lupaviranomaisena.

Lautakunnan esittelijänä toimii ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen.

Lautakunnan jäsenet

Toimikausi 23.8.2021-31.5.2023

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Mirja Alanurmi Päivi Heikkinen
Harri Hautsalo Eero Amunet
Helena Hillu Paula Maukonen
Marja Jaakkola Sinikka Rautiainen
Jemo Kettunen Simo Hamkar
Peter Lindenberg Juha Hyötyläinen
Erkki Pönkänen Kauko Pasanen
Kimmo Tuikka Kaisa Marila
Petra Virtanen Antti Peltomäki

Lautakunnan puheenjohtajana toimii Kimmo Tuikka ja varapuheenjohtajana Peter Lindenberg.

Yhteystiedot (pdf)

Muokattu 28.4.2022