Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta toimii mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena sekä kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena.

Lisäksi lautakunta toimii maa-aineslain tarkoittamana lupaviranomaisena.

Lautakunnan esittelijänä toimii ympäristöpäällikkö. 

Lautakunnan jäsenet

Toimikausi 11.6.2019-31.7.2021 

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Mirja Alanurmi Riitta Nyrönen
Johanna Helminen Merja Pekkala
Joni Kotilainen Teuvo Hiltunen
Anniina Ojajärvi Antero Rautiainen
Kauko Pasanen Ville Rantanen
Paavo Tamminen Erkki Vilén
Veikko Tarvainen Tuula Lehtonen
Kimmo Tuikka Tommi Sulkala
Elina Turunen Michelle Seppälä

Lautakunnan puheenjohtajana toimii Kimmo Tuikka ja varapuheenjohtajana Paavo Tamminen.

Yhteystiedot (pdf)

Muokattu 20.4.2021