Kulttuurinen hyvinvointityö

Pelleksi pukeutunut nainen leikkii lapsen kanssa puistotapahtumassa.
Kulttuuri on liikunnan ja terveellisten elämäntapojen ohella merkittävä osatekijä psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle. Tutkimusten mukaan kulttuuripalveluiden käyttö edistää fyysistä ja psyykkistä terveyttä, tuottaa osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia sekä edistää kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kokemuksia. Kulttuurisella hyvinvointityöllä Äänekosken kulttuuritoimi pyrkii edistämään kuntalaisten hyvinvointia ja varmistamaan kulttuuripalveluiden saatavuuden kaikille väestöryhmille. 

Kulttuurisen hyvinvoinnin edistämiseksi kulttuuritoimi: 

  • seuraa aktiivisesti taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten tunnistamiseen ja edistämiseen tähtäävää tutkimus- ja kehittämistoimintaa,
  • edistää taiteen nivoutumista osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä kokonaisvaltaista hyvää elämää,
  • lisää ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia kulttuuritoiminnan kautta ja parantaa osaltaan kulttuurin harrastusmahdollisuuksien saatavuutta ja saavutettavuutta alueella, 
  • tukee avustusten kautta paikallisten yhdistysten, yksityishenkilöiden ja muiden yhteisöjen kulttuuritoimintaa.

Kulttuurisen hyvinvoinnin toimenpiteet ja hankkeet:

Tutkimuksia 

 


Kulttuuri