Lasten ja nuorten kulttuurilähete

Äänekoskella on käytössä lasten ja nuorten kulttuurilähete, jonka tavoitteena on tukea esimerkiksi sairauden tai sosiaalisten syiden vuoksi osattomuuden kokemuksista kärsiviä lapsia ja nuoria perheineen. Lähete on suunnattu 0-15-vuotiaille sekä perheille. Lähetteen voivat myöntää lasten ja nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset, kuten terveydenhoitajat, koulukuraattorit, palveluohjaajat ja erityisopettajat. Äänekoski on lasten ja nuorten kulttuurilähetteen käyttöönotossa yksi edelläkävijöistä.

Taiteella ja kulttuurilla on tutkitusti monenlaisia lasten ja nuorten hyvinvointia tukevia vaikutuksia. Osallistuminen esimerkiksi kuvataide-, musiikki- tai tanssiharrastukseen tukee lapsen ja nuoren kehitystä. Taideharrastuksen myönteisiä vaikutuksia ovat mm.  vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittyminen sekä  itseluottamuksen, ilon ja pystyvyyden kokemukset. Perheille yhteinen toiminta taiteen parissa kehittää perheen vuorovaikutusta, opettaa uusia taitoja ja tuo iloa arkeen. 

Kulttuurilähete annetaan lapselle, nuorelle tai perheelle ennen kaikkea sosiaalisin perustein. Se ei korvaa muuta apua tai ole sille vaihtoehtoinen, vaan yksi lisätyökalu lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien käyttöön haasteellisissa tilanteissa. Kun lapsen tai nuoren kohtaava ammattilainen huomaa, että tämä voisi hyötyä taideharrastuksesta, on lähete käytettävissä. Lähete annetaan tuomaan iloa elämään, vahvistamaan sosiaalisia taitoja, yhteisöön kuulumista tai myönteistä vuorovaikutusta perheessä.

Lähetteen rahoittaa Äänekosken kulttuuritoimi.

Taide nuorten tulevaisuustaitojen tukena (turkuamk.fi)

Lisätietoja

Heidi Kurtti
vs. kulttuurituottaja
Äänekosken kulttuuritoimi
heidi.kurtti@aanekoski.fi
040 194 7982 

Kulttuuri