Nuohous

Nuohousta koskeva sääntely uudistui vuoden 2019 alussa. Pelastuslaitoksilla ei enää ole velvoitetta huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytännössä muutos tarkoittaa elinkeinonharjoittamista rajoittavan piirinuohousjärjestelmän ja nuohouspalvelujen hintasääntelyn loppumista. 

Koko maassa on siirrytty nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan kuuden kuukauden siirtymäajan jälkeen. Alueelliset piirinuohoussopimukset lakkasivat viimeistään 30.6.2019.

Uudistuksen odotetaan lisäävän nuohousyritysten lukumäärää, kun yritystoiminnan aloittaminen ja markkinoille pääsy on mahdollista ilman nuohouspiirin kilpailutuksen voittamista.

Kuluttajien valinnanvapaus hankkia nuohouspalvelut haluamaltaan nuohousyritykseltä on jatkossa mahdollista kaikkialla. Nuohouksen ajankohdasta sopiminen tulee joustavaksi ja palvelun hinnat määrittyvät markkinaehtoisesti.

Nuohouspalveluita voit etsiä vaikka alla olevan linkin kautta.

Etsi lähin omanuohooja

Asumisen palvelut