Auraus ja talvikunnossapito

Aura-auto tiellä.
Äänekosken kadut on jaoteltu kolmeen kunnossapitoluokkaan ja ne aurataan ja hiekoitetaan luokkien mukaisessa järjestyksessä. Auraustarve syntyy kaikilla kunnossapitoluokan kaduilla, kun lunta on satanut noin 5 cm. Mikäli auraustarve syntyy klo 22.00 jälkeen, auraus käynnistetään viimeistään klo 3.00.

Jos lunta sataa kerralla paljon, lumityöt hidastuvat ja lumiaurat ehtivät asunto- ja tonttikaduille tavallista myöhemmin. Myös pitkäkestoisen jatkuvan lumisateen aikana katu voi näyttää auraamattomalta piankin aurauksen jälkeen.

Aurauskaluston siirtyessä kohteesta toiseen, se auraa tehokkuussyistä myös siirtymätaipaleella olevan alempiluokkaisen väylän. Kalusto ei työalueiden laajuuseroista johtuen siirry luokasta toiseen samanaikaisesti, jolloin alempiluokkaisten katujen hoito alkaa jossakin ennen kuin ylempiluokkainen väylästö muualla on valmis. 

Äänekosken kaupungin hoidossa on aurattavia liikenneväyliä yhteensä 207 km, joista kevyenliikenteenväyliä ja jalkakäytäviä runsaat 43 km. Lisäksi kaupungin alueella on kunnossapitoavustusta saavia yksityisteitä 182 kpl, joiden avustettava pituus on 420 km.

Keski-Suomen ELY-keskus vastaa yleisistä teistä seuraavasti: Äänekoskentie koko matkalla  4-tie - 69-tie, Vaasantien  loppuosa (Tärttämäentienristeys - 4-tie). Suolahden taajamassa Suolahdentie, Sumiaistentie ja Ruotintie. Konginkankaan taajamassa Keskustie ja Matilanvirrantie. Sumiaisten taajamassa Sumiaisraitti ja Taipaleentie. 

ELY:n tieosuudet kartalla: 

ELY:n tieosuuksista palautteet Palauteväylä-palvelussa palautevayla.fi suoraan kartalle kohdennettuna ympäri vuorokauden. Ilmoita liikennettä vaarantavasta ongelmasta suoraan Tieliikennekeskusten Tienkäyttäjän linjalle soittamalla numeroon 0200 2100 (24h). Tienkäyttäjän linjalle kuuluvia ilmoituksia ovat esim. tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai muu este, joka estää normaalin tienkäytön.

Kiinteistön omistajien velvollisuutena on poistaa tontille johtavien teiden liittymiin kertyneet lumet. Kiinteistöjen lumia ei saa tuoda katualueelle eikä katujen näkemäalueille. Katoille kertyvän lumen ja jään määrän tarkkailu sekä tarvittaessa sen poistaminen, kuuluu kiinteistön omistajan tai haltijan tehtäviin.

Kunnossapitoluokat

Äänekosken kaupungin katujen, teiden ja kevytliikenneväylien kunnossapitoluokituksen tarkoituksena on määrittää kunnossapitotoimenpiteille tarkoituksenmukainen järjestys ja väylien kunnolle tavoitteellinen laatutaso. Kun kunnossapitoluokitusta on laadittu, perusteena on ollut liikenteen laatu ja tarpeet, liikennemäärä sekä maastolliset olosuhteet.  

Kadut on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan:   

  • 1. luokkaan kuuluvat pääkadut ja yhteiskunnallisesti tärkeät katuosuudet. 1. luokan kaduilla auraustarpeen syntymisestä toimenpideaika on 4 h (toimenpideaika tarkoittaa aikaa, jolloin kyseisen katuluokan kadut on oltava aurattu). 
  • 2. luokkaan kuuluvat kokoojakadut. 2. luokan kaduilla toimenpideaika on 6 h.
  • 3. luokkaan kuuluvat asunto- ja tonttikadut. 3. luokan kaduilla toimenpideaika on 12 h. 
  • Kevyenliikenteen väylän kunnossapitoluokka määräytyy viereisen kadun kunnossapitoluokan mukaan, kuitenkin niin, että kolmannen luokan katujen varrella olevat kevyenliikenteenväylät sekä työ- ja koulumatkaliikenteelle tärkeät erilliset kevyen liikenteen väylät ja puistokäytävät sijoitetaan vähintään toiseen kunnossapitoluokkaan.   

Huom! Poikkeuksellisen voimakkaan lumisateen aikana (yli 10 cm 6 tunnin aikana) voivat aurauksen aloituskynnyksen lumimäärät ylittyä kaduilla, koska kunnossapitokalustoa ei ole mitoitettu pahimpia lumimyrskyjä varten! 

Hiekoitus

Liukkauden torjuntaa eli hiekoitusta on ensisijaisesti kevytväylillä, suojateillä, katujen rinnekohdilla ja raskaan liikenteen käyttämillä kaduilla. Suolausta ei katujen liukkauden torjunnassa käytetä. 

1. luokan kaduilla hiekoitustarpeen syntymisestä toimenpideaika on 4 h, 2. luokan kaduilla 8 h ja 3. luokan kaduilla 16 h. Mikäli hiekoitustarve tulee aurauspäivinä, niin toimenpideaika alkaa aurauksen loppumisesta. 

Hiekoitushiekat poistetaan keväisin.

Äänekosken kaupunki tarjoaa hiekoitushiekkaa kotitalouksien käyttöön. Asukkaat voivat hakea maksutta hiekoitushiekkaa pihaansa Äänekosken keskustasta ja taajamista. Talven 2024 hiekkakasojen sijainnit löytyy täältä.

Lue lisää kunnossapitoluokista.

Hiekkakasa ja kyltti.

Palaute

Palautetta Äänekosken kaupungille aurauksesta ja muusta talvikunnossapidosta voi antaa Äänekosken kaupungin palautekanavan kautta. 

Asukkaiden palautteet ovat meille tärkeitä ja niiden avulla voimme kehittää toimintaamme. Mutta varsinkin silloin, kun lunta sataa paljon, saamme paljon viestejä ja niihin vastaaminen kuormittaa kunnossapitotehtäviä entisestään. Kaikkiin viesteihin reagoidaan, mutta viesteihin vastaamisessa voi olla viivettä, jos viestejä tulee kerralla paljon. Kaikki kadut aurataan kyllä mahdollisimman nopeasti ja aurausjärjestyksen mukaisesti.

ELY:n tieosuuksista ja maanteistä palautteet Palauteväylä-palvelussa palautevayla.fi tai Tieliikennekeskusten Tienkäyttäjän linjalle soittamalla numeroon 0200 2100 (24h). 

Lue lisää kaduista ja muista liikenneväylistä.

Lue lisää katuvalaistuksesta.

Yhteydenotot:

Insinööriharjoittelija
Tuomo Kaipio
040 673 9601
tuomo.kaipio@aanekoski.fi

Kunnossapidon päivystys työajan ulkopuolella 075 758 0361

Asumisen palvelut