Tehdasintegraatin turvallisuustiedote

Turvallisuustiedote suuronnettomuuden varalta Äänekosken seudun asukkaille. Tämä turvallisuustiedote annetaan Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta säädetyn lain (390/2005) mukaisesti Ääneseudun asukkaille. 

Tässä turvallisuustiedotteessa kerrotaan:

  • Millaisia suuronnettomuusriskejä kotiseudullamme on.
  • Miten asukkaita varoitetaan eri tilanteissa.
  • Miten toimia suuronnettomuustilanteessa.
  • Milloin ja mistä saat lisätietoja.

Tutustu turvallisuustiedotteeseen Keski-Suomen pelastuslaitoksen sivuilla:

Turvallisuustiedote

Asumisen palvelut