Alkulan päiväkodin asemakaavan muutos (Suolahti)

Suunnittelualueen on Suolahden Alkulan kaupunginosan länsipuolella sijaitseva alue, jota rajaavat itäpuolella Alkulankatu, pohjoispuolella Alkulanraitti, eteläpuolella Harjusenkatu sekä länsipuolella rivitalokortteli. Suunnittelualueella sijaitsevat Alkulan vanha sekä sen vastapäätä rakenteilla oleva uusi päiväkoti.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan kokouksessaan 9.11.2020

Hyväksytty kaava

Kaavakartta

Kaavaselostus

Hyväksymispäätös


Muokattu 25.11.2020