Alkulan päiväkodin asemakaavan muutos (Suolahti)

Suunnittelualueen on Suolahden Alkulan kaupunginosan länsipuolella sijaitseva alue, jota rajaavat itäpuolella Alkulankatu, pohjoispuolella Alkulanraitti, eteläpuolella Harjusenkatu sekä länsipuolella rivitalokortteli. Suunnittelualueella sijaitsevat Alkulan vanha sekä sen vastapäätä rakenteilla oleva uusi päiväkoti.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan kokouksessaan 9.11.2020. Kaava on tullut voimaan 27.1.2021.

Hyväksytty kaava

Kaavakartta

Kaavaselostus

Hyväksymispäätös

Muokattu 16.12.2021