Kannelsuon asemakaava 

Äänekosken taajaman eteläpuolella Vt 4:n varressa sijaitseva rakennuskaavaluonnoksen pohjalta rakentunut noin 30 omakotitalon alue. Tavoitteena on alueen asemakaavoitus sekä uusien tonttien lisäämismahdollisuuksien tutkiminen.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 3.11.2004 ja 22.11.2004
Viranomaisneuvottelut: 11.10.2002 ja 22.3.2005
Kaavaluonnos: 7.1.2014 - 31.1.2014 
Kaavaehdotus: 28.5.2021 - 28.6.2021
Päätös kaavaehdotuksen II nähtäville asettamisesta
Kaavaehdotus II: 17.11.2021 - 20.12.2021
Kaavan hyväksymiskäsittely kaupunginhallituksessa 7.2.2022 §24 >>
Kaavan hyväksyminen kaupunginvaltuustossa 14.3.2022 >>

Hyväksytty aineisto löytyy kaupunginvaltuuston käsittelyn yhteydestä.

Kaava tullut voimaan 11.5.2022

Muokattu 12.5.2022