Kannelsuon asemakaava 

Äänekosken taajaman eteläpuolella Vt 4:n varressa sijaitseva rakennuskaavaluonnoksen pohjalta rakentunut noin 30 omakotitalon alue. Tavoitteena on alueen asemakaavoitus sekä uusien tonttien lisäämismahdollisuuksien tutkiminen.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 3.11.2004 ja 22.11.2004
Viranomaisneuvottelut: 11.10.2002 ja 22.3.2005
Kaavaluonnos: 7.1.2014 - 31.1.2014 
Kaavaehdotus: 28.5.2021 - 28.6.2021

Kaavaehdotus

Lomake muistutusten antamiseen


Muokattu 18.5.2021