Kierälahden asemakaava

Asemakaavan muutos, laajennus ja osittainen kumoaminen.
Kierälahdessa Kuhnamon länsirannalla sijaitseva alue. Tavoitteena on uusia osin vanhentunut asemakaava ja huomioida mm. VT4:n rakentamisesta aiheutuvat muutostarpeet sekä tutkia lisärakentamisen mahdollisuuksia. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan kokouksessaan 9.11.2020 § 54. Kaava on tullut voimaan 27.1.2021.

Hyväksytty kaava

Kaavakartta

Kaavaselostus

Hyväksymispäätös

Muokattu 16.12.2021