Metsä-Niemelän ranta-asemakaavan muutos

Ranta-asemakaavan muutoksen tarkoituksena on oikaista voimassa olevassa kaavassa oleva ristiriita rakennusten lukumäärästä ja samalla tarkistaa tonttikohtaiset rakennusoikeuden määrät sekä yleismääräykset nykypäivää vastaaviksi. Kaavalla pyritään mahdollistamaan loma-asuntotonttien monipuolinen käyttö niin, että pitkäaikainen oleskelu mökkipaikkakunnalla on mahdollista huomioiden tonttien tarkoituksenmukaiset tilat ja ympäristö.

Kaavan vaiheet

Kaupunginhallitus 22.11.2021
Kaavan vireilletulo 24.11.2021
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto nähtävillä 24.11.2021 - 5.1.2022

Valmisteluvaiheen ja vireilletulon kaava-aineisto, nähtävillä 24.11.2021 - 5.1.2022

Lomake palautteen antamiseen

Muokattu 25.1.2022