Metsä-Niemelän ranta-asemakaavan muutos

Ranta-asemakaavan muutoksen tarkoituksena on oikaista voimassa olevassa kaavassa oleva ristiriita rakennusten lukumäärästä ja samalla tarkistaa tonttikohtaiset rakennusoikeuden määrät sekä yleismääräykset nykypäivää vastaaviksi. Kaavalla pyritään mahdollistamaan loma-asuntotonttien monipuolinen käyttö niin, että pitkäaikainen oleskelu mökkipaikkakunnalla on mahdollista huomioiden tonttien tarkoituksenmukaiset tilat ja ympäristö.

Kaavan vaiheet

Kaupunginhallitus 22.11.2021
Kaavan vireilletulo 24.11.2021
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto nähtävillä 24.11.2021 - 5.1.2022
Päätös kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta, kaupunginhallitus 21.2.2022 >>
Kaavaehdotusaineisto nähtävillä 2.3.2022 - 1.4.2022
Kaupunginhallituksen kokous 11.4.2022, hyväksymisvaiheen käsittely >>

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 25.4.2022 >>


Kaava tullut voimaan 22.6.2022Kaavaehdotusaineisto, nähtävillä 2.3.2022 - 1.4.2022

Lomake muistutuksen antamiseen

Valmisteluvaiheen ja vireilletulon kaava-aineisto, nähtävillä 24.11.2021 - 5.1.2022

Lomake palautteen antamiseen

Muokattu 22.6.2022