Nähtävillä olevat poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemukset

Nähtävillä olevat poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemukset -sivulle asetetaan nähtäville ne hakemukset, jotka vaativat tavanomaista laajempaa kuulemista. 

Tällä hetkellä nähtävillä ei ole hakemuksia.


Menneet nähtävilläolot

Poikkeamislupahakemus, Äänekoski, Likolahdenkatu, määräala kiinteistöllä 992-402-2-40, 

Määräalalle kiinteistöllä 992-402-2-40 (Likolahdenkatu) haetaan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaista poikkeamislupaa Telecom-maston ja siihen liittyvän laitetilan rakentamiseksi. Rakennuspaikka sijoittuu asemakaavassa lähivirkistysalueeksi (VL) osoitetulle alueelle.

Hakemus oli nähtävillä 18.5. - 27.5.2022

Poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemus, Sumiainen, määräala 992-462-2-237-M601

Hakemus oli nähtävillä 10.11. – 24.11.2021

Muokattu 22.6.2022