Nähtävillä olevat poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemukset

Tällä hetkellä nähtävillä ei ole yhtään hakemusta.


Menneet nähtävilläolot 

Poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemus, Sumiainen, määräala 992-462-2-237-M601

Määräalalle 992-462-2-237-M601 (Multmäentie) haetaan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaista poikkeamislupaa ja 137 §:n mukaista suunnittelutarveratkaisua hevostallin ja lantalan rakentamiseksi. Hakijana on yksityinen maanomistaja. Rakennuspaikka sijoittuu asemakaavoitetun alueen lievealueelle valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (Sumiaisten kirkonkylä). Alueella on voimassa Sumiainen 2020 osayleiskaava, jossa rakennuspaikka sijoittuu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP-1) osoitetulle alueelle.
Hakemus oli nähtävillä 10.11. – 24.11.2021

Nähtäville asetettu aineisto 

Hakemus

Liitteet (Piirustukset ja kaavatilanne)

 Lisätietokyselyt hakemuksesta: carita.kosonen@aanekoski.fi, p.020 632 2036

Muokattu 7.12.2021