Nähtävillä olevat poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemukset

Nähtävillä olevat poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemukset -sivulle asetetaan nähtäville ne hakemukset, jotka vaativat tavanomaista laajempaa kuulemista. 

Poikkeamislupahakemus, Äänekoski, Lokintie, määräala kiinteistön 992-402-4-16 määräalasta 992-402-4-16-M601,
nähtävillä 1.8.2022 - 10.8.2022

Hakemus
Asemapiirros
Pääpiirrustus, masto
Pääpiirrustus, laitetila
Lentoestelausunto
MRA 64 § selvitys
Asemakaavatilanne
Yleiskaavaote

Lisätietoja hakemuksesta antaa kaavasuunnittelija Carita Kosonen p. 020 632 2036

Muistutukset hakemuksesta on toimitettava nähtävilläoloaikana sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus@aanekoski.fi tai postitse Carita Kosonen / Äänekosken kaupunki, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

Menneet nähtävilläolot

Poikkeamislupahakemus, Äänekoski, Likolahdenkatu, määräala kiinteistöllä 992-402-2-40, 

Hakemus oli nähtävillä 18.5. - 27.5.2022

Poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemus, Sumiainen, määräala 992-462-2-237-M601

Hakemus oli nähtävillä 10.11. – 24.11.2021

Muokattu 8.8.2022