Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tarkastella Kukkulanmäen maankäyttömahdollisuuksia asumiseen, virkistykseen ja matkailutoimintaan. Alueella on aiemmin ollut vireillä kaavahanke Kukkulan asemakaavan muutos. Uuden asemakaavan muutoksen myötä kaavan tavoitteita on päivitetty ja samalla laajennetaan muutosaluetta niin, että vanhentunutta asemakaavaa päivitetään selkeänä kokonaisuutena.

Kaavan vaiheet

Päätös vireilletulosta Äänekosken kaupunginhallituksessa 10.10.2022 § 254
Vireilletulo 23.11.2022

Vireilletuloaineisto, nähtävilläolo 23.11.2022 - 10.1.2023

Palautelomake

Vireillä olevat kaavat