Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tarkastella Kukkulanmäen maankäyttömahdollisuuksia asumiseen, virkistykseen ja matkailutoimintaan. Alueella on aiemmin ollut vireillä kaavahanke Kukkulan asemakaavan muutos. Uuden asemakaavan muutoksen myötä kaavan tavoitteita on päivitetty ja samalla laajennetaan muutosaluetta niin, että vanhentunutta asemakaavaa päivitetään selkeänä kokonaisuutena.

Kaavan vaiheet

Päätös vireilletulosta Äänekosken kaupunginhallituksessa 10.10.2022 § 254
Vireilletulo 23.11.2022
Kaupunginhallituksen 6.11.2023 päätös kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta
Kaavaluonnos nähtävillä 22.11. - 22.12.2023
Kaupunginhallituksen 5.2.2024 päätös kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta >>

Kaavaehdotusaineisto, nähtävillä 14.2. - 15.3.2024

 

Menneet vaiheet

Vireilletuloaineisto

Kaavaluonnosaineisto, ollut nähtävillä 22.11. - 22.12.2023

Vireillä olevat kaavat