Mämmen osayleiskaavan muutos VT4:n ympäristössä

Kaavahankkeen tavoitteena on yleiskaavan muuttaminen nykyisten ja tulevien liikennetarpeiden mukaiseksi Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) esittämien tarpeiden johdosta. ELY-keskuksen esittämät tarpeet esitetään aluetta koskevassa toimenpide- ja aluevaraussuunnitelmassa ja tarkemmalla tasolla laadittavissa tiesuunnitelmissa. Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä tutkitaan melualueet ja huomioidaan niiden vaikutus alueen ympäristöön ja muut muutostarpeet maankäytön suunnitteluun.

ELY-keskuksen tavoitteena on alkuvuonna 2021 hyväksyä laadittu toimenpide- ja aluevaraussuunnitelma liittyen valtatien 4 parantamiseen välillä Äänekoski-Pihtipudas. Tiesuunnitelman Valtatien 4 parantaminen välillä Kevätlahdentie-Petomäentie, Äänekoski valmistelun ELY-keskus on kuuluttanut vireille tammikuussa 2021. Lisäksi alueen suunnitteluun liittyy tiesuunnitelma VT4 parantaminen Kevätlahden liittymän kohdalla, Äänekoski. ELY-keskus järjesti hanketta koskevista tiesuunnitelmista yleisötilaisuuden etänä 8.4.2021.  Kaava on tullut voimaan 17.11.2021.

Voimaantullut kaavamateriaali

Kaavakartta ja -määräykset

Kaavaselostus liitteineen (nettiversio)