Äänekosken kaupungin ilmoituskanava

Äänekosken kaupunki noudattaa kaikessa toiminnassaan voimassa olevia lakeja, määräyksiä ja hyväksyttyjä menettelytapoja. Arvojamme ovat muun muassa oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.
Olemme sitoutuneet toimimaan läpinäkyvästi ja avoimesti. Haluamme, että nämä periaatteet toteutuvat jokapäiväisessä toiminnassamme. Tästä syystä ja lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi olemme ottaneet käyttöön ulkopuolisen kumppanin ylläpitämän nimettömän ilmoituskanavan, joka mahdollistaa epäiltyjen väärinkäytösten raportoinnin.
Tämän ilmoituskanavan ohjeen tarkoituksena on kuvata, kuinka kaupungin, kaupungin omistamien osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden työntekijät sekä muut kaupungin sidosryhmät kuten tavarantoimittajien ja palveluntuottajien henkilöstö voivat ilmoittaa kaupunkiin sovellettavien EU- tai kansallisten lakien vastaisesta toiminnasta. Lisäksi ohjeen tarkoituksena on varmistaa ilmoitettujen epäilysten asianmukainen käsittely ja selvittäminen.

Ilmoituskanavaan

Muokattu 23.1.2023