Kouluttautuminen

opiskelee
Työttömänä sinulla on paljon erilaisia mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistasi tai kokeilla jotain täysin uutta. 

Voit suorittaa kokonaan uuden tutkinnon, kehittää olemassa olevaa ammattia lisä- ja täydennyskoulutuksella. Vaihtoehtoja on monia. Tärkeää on selvittää opiskeluajan rahoitus. Voit olla oikeutettu työttömyysturvaan opiskelujen aikana tietyillä ehdoilla tai Kelan opintotukeen. Jos olet työtön työnhakija, muistathan ilmoittaa kaikista alkavista opinnoistasi omavalmentajallesi. Ilmoita opiskeluista myös silloin, kun et saa opintotukea.

Toimi näin kun haluat aloittaa opiskelun 

1. Keskustele omavalmentajan kanssa. Ole yhteydessä omavalmentajaan ja suunnitelkaa yhdessä opintoja sekä kirjatkaa opiskelu toiveet suunnitelmaan.

2. Kartoita eri opiskeluvaihtoehdot. Työttömän opiskeluvaihtoehdot: 

  • työvoimakoulutus
  • rekry-koulutus
  • omaehtoinen opiskelu työttömyysturvalla
  •  lyhytkestoinen opiskelu
  • kotoutujan omaehtoiset opinnot
  • sivutoimiset opinnot

Omavalmentajasi kautta voit tarvittaessa varata ajan opinto-ohjaajalle.

Lisätietoa Työmarkkinatorilla: 

https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/koulutus/eri-tavat-opiskella/opiskelu-tyottomana 

https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/koulutus/eri-tavat-opiskella

Opiskelupaikat:

3. Opiskelun aloittaminen. Ennen opiskelun aloittamista kuntakokeilun omavalmentaja arvioi, täyttyvätkö työttömyysturvan saamisen edellytykset, joten ota yhteyttä omavalmentajaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Älä aloita opintoja ennen kuin olet käynyt keskustelun omavalmentajan kanssa ja tarkentanut suunnitelmaasi opintojen sisällöt. 

Lue lisää avoimista korkeakouluopinnoistaÄänekoskella.

Työnhakijapalvelut