Kadut ja muut liikenneväylät

kaunista Rantaraittia ja soutuveneitä.
Äänekosken kaupungin hoidossa on kaavoitetuilla alueilla liikenneväyliä yhteensä 207 km, joista kevyenliikenteenväyliä ja jalkakäytäviä runsaat 43 km. Lisäksi kaupungin alueella on kunnossapitoavustusta saavia yksityisteitä 182 kpl, joiden avustettava pituus on 420 km. 

Keski-Suomen ELY-keskus vastaa yleisistä teistä seuraavasti: Äänekoskentie koko matkalla  4-tie - 69 -tie, Vaasantien  loppuosa (Tärttämäentienristeys - 4-tie). Suolahden taajamassa Suolahdentie, Sumiaistentie ja Ruotintie. Konginkankaan taajamassa Keskustie ja Matilanvirrantie. Sumiaisten taajamassa Sumiaisraitti ja Taipaleentie. Katujen ja teiden kunnossapito maksaa kaupungille vuosittain noin 990 000 €, josta yksityisteiden avustusten osuus on 158 000 €.

Tekninen lautakunta tekee päätöksen päällystettävistä kaduista vuosittain.Uusien alueiden kadut päällystetään yleensä vasta sen jälkeen, kun kadunvarrentontit on pääosin rakennettu. Vanhojen alueiden katujen päällystämisenedellytyksenä on, että kadun rakennekerrokset ja niissä olevat vesihuolto- ja kaapelijohdot ovat hyvässä kunnossa. Vanhoja katuja pyritään peruskorjaamaan vuosittain 2-3 kilometriä. 

Katujen, teiden ja kevytliikenneväylien kunnossapitoa suoritetaan v. 2010 kesäkaudesta lähtien teknisen lautakunnan 16.12.2009 hyväksymän luokituksen mukaan

ELY-keskuksen ylläpitämät tieosuudet taajamissa

Voit ilmoittaa maantien kunnosta Palauteväylä-palvelussa palautevayla.fi suoraan kartalle kohdennettuna ympäri vuorokauden. Ilmoita liikennettä vaarantavasta ongelmasta suoraan Tieliikennekeskusten Tienkäyttäjän linjalle soittamalla numeroon 0200 2100 (24/7). Tienkäyttäjän linjalle kuuluvia ilmoituksia ovat esim. tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai muu este, joka estää normaalin tienkäytön.

Äänekosken kaupungin ylläpitämät tiesouudet

Kaupungin katujen osalta kiireellisissä tapauksissa päivystyksen puhelinnumero on 075 758 0361 (24/7). Arkisin klo 8-16 p. 0400 996 260 tai 040 355 9600 sekä sähköposti tekninen.hallinto@aanekoski.fi

Lue lisää auraamisesta täältä.

yhteydenotot:

Kunnossapito / Äänekosken Kiinteistöhoito Oy
Hannu Kaikkonen
0400 996 260
hannu.kaikkonen@aanekoski.fi

Kunnossapidon päivystys työajan ulkopuolella 075 758 0361

 

Kaupunkiympäristö ja liikenne