Suolahden yhtenäiskoulun liikennejärjestelyjen asemakaavan muutos II

Kyseessä on Suolahden yhtenäiskoulun uusien liikennejärjestelyiden mahdollistava kaavahanke, jonka tarkoituksena on luoda kaavalliset edellytyksen liikenneverkon kehittämiselle yhtenäiskoulun lähialueilla. Alueelle on valmistunut uusi yhtenäiskoulu ja rakenteilla on jäähalli, joiden myötä alueen liikennemäärät tulevat kasvamaan. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueella turvallisten ja toimivien liikennejärjestelyjen toteutuminen. Erityistä huomiota kiinnitetään kevyen liikenteen turvallisiin järjestelyihin.

Suunnittelualue sijaitsee Suolahden keskustan itäpuolella Sumiaistentien varrella, kattaen pääosin katu-, liikenne- ja lähiviheralueita.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan kokouksessaan 7.12.2020 § 76. Kaava on tullut voimaan 27.1.2021.

Hyväksytty kaava

Kaavakartta
Kaavaselostus
KV 7.12.2020

Muokattu 16.12.2021