Metsät

Kaunis, vehreä metsä- ja järvimaisema.
Äänekoski on todellinen metsäkaupunki. Äänekosken kaupunki omistaa talous- ja puistometsiä 1400 hehtaaria. Talousmetsät sijaitsevat pääsääntöisesti haja-asutusalueella ja puistometsät taajamissa. Talousmetsien hoidot ja hakkuut tehdään metsäsuunnitelman mukaisesti.

Puistometsien hoitoja ja hakkuita ohjaa metsäsuunnitelma, mutta myös asukkaiden toiveita otetaan huomioon. Puistometsillä on monenlaisia virkistysarvoja, niitä käytetään liikuntapaikkoina tai vaikkapa marjametsänä.

Polttopuita kannattaa hakkuiden jälkeen kysyä tonttipalveluista. Puiden kerääminen on ilmaista ja liikuntaa saa kaupan päälle.

Lahopuupuisto tukee luonnon monimuotoisuutta

Äänekosken kaupunki tukee luonnon monimuotoisuuttaa mm. lahopuupuistolla, joka on perustettu 2015. Lahopuupuisto sijaitsee Äänekosken Rantaraitin varrella ja se jäljittelee metsän luontaista kehitystä. Monet eliölajit käyttävät lahopuuta ravintonaan ja kasvualustanaan. Äänekosken kaupunki on laittanut lahopuupuistoon lepakkopönttöjä ja alueen asukkaat ovat hankkineet sinne telkänpönttöjä.

Lisätietoja metsienhoiDOSTA:

Maankäyttöpäällikkö
Juha Koskinen   
0400 641 829
juha.koskinen@aanekoski.fi
tontit@aanekoski.fi 

Ympäristö ja luonto