Pyhäjärven valuma-alueen kunnostus

Äänekosken ja Konneveden rajalla sijaitseva Natura 2000 -kohde, Pyhäjärvi, on linnustoltaan Keski-Suomen arvokkaimpia lintuvesikohteita. Järvellä on merkitystä sekä lintujen levähdys- että pesimisalueena, kuin myös kasvistollista merkitystä. Pyhäjärven uhkana on liiallinen umpeenkasvu.

Keski-Suomen ELY-keskuksen ja kuntien vesienhoidon kuntatapaamisessa 4.9.2018 Pyhäjärven kunnostustoimien käynnistäminen nostettiin esiin yhtenä tärkeimmistä Keski-Suomen vesienhoidon toimenpiteistä. EU:n alueella on asetettu yhteiset tavoitteet vesien tilan parantamiseksi. Tavoitteet on määritelty vesipolitiikan puitedirektiivissä (2000/60/EY), jonka tavoitteena on suojella ja ennallistaa pinta- ja pohjavesiä niin, että niiden tila ei heikkene ja vesistöjen tila on vähintään hyvä koko EU:n alueella. Pyhäjärven tila on arvioitu ekologiseltaan tilaltaan huonoksi. 

Konneveden kunta ja Äänekosken kaupunki aloittivat yhteistyön Pyhäjärven kunnostamiseksi vuonna 2018. Tavoitteena on saada arvokas lintuvetemme parempaan kuntoon. Äänekoski ja Konnevesi saivat rahoitusta hankkeelle 2019-2021, jossa kartoitettiin Pyhäjärveä kuormittavia tekijöitä ja järven tilaa (konsulttina Latvasilmu osk). Keski-Suomen ELY-keskus on aloittanut suunnitelman pohjalta järveen kohdistuvia kunnostustöitä.

Latvasilmu osk:n raportti 2021

Konneveden kunta ja Äänekosken kaupunki käynnistivät uuden hankkeen, jonka turvin toteutettiin Pyhäjärven valuma-alueen kunnostamisen suunnitelma vuonna 2022 (konsulttina Envineer). Suunnitelman perusteella valittiin ne potentiaalisimmat kohteet, joissa kunnostusrakenteet toisivat parhaimman mahdollisen hyödyn järven tulevaisuudelle. Maanomistajia, joiden kiinteistöllä mahdolliset kohteet sijaitsevat, on kontaktoitu kesän ja syksyn 2022 aikana. Osallistuminen hankkeeseen on täysin vapaaehtoista. Konkreettisiin kunnostustoimiin on parhaillaan menossa avustushaku. Tiedotamme näillä sivuilla jatkosta.

Envineerin raportti 2022

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen, Äänekosken kaupunki, puh. 0400 893 683, email: etunimi.sukunimi@aanekoski.fi

Ympäristötarkastaja Anna Kervola, Äänekosken kaupunki, puh. 0405681470, email: etunimi.sukunimi@aanekoski.fi

Ympäristö ja luonto