Selvitys jätevesijärjestelmästä

Jätevesiselvitys tulee täyttää jokaisen rakennuksen kohdalta erikseen, jolla on oma jätevesijärjestelmä. Säilytäthän jätevesiselvityksen kiinteistön asiakirjoissa.

Kiinteistön omistaja

Rakennuspaikka, rakennukset, talousvesi ja käymälä

Rakennukset


Talousvesi

Käymälä

Kiinteistöllä syntyvät jätevedet

WC-vesien käsittely

Esikäsittely

Jätevesien käsittelyjärjestelmä

Käsitellyn jäteveden johtaminen

Suojaetäisyydet, jätevesien käsittelyjärjestelmän etäisyys (metriä)

Selvityksen tekijä (lähettäjä) 

(Täytetty lomake toimitetaan selvityksen tekijän sähköpostiin)

Selvityksen liitteet ja sanojen selityksiä

Selvityksen liitteet lisätään kohdassa LIITTEET. 

Selvityksen liitteet

1. Peruskarttaote, johon on merkitty rakennuspaikan sijainti.

2. Asemapiirros (mittakaava 1:500), josta tulee ilmetä seuraavat asiat:

 • rakennukset, talousvesikaivot
 • saostuskaivot, umpisäiliöt, puhdistamot (imeytys/suodatus), purkuputki
 • ojat ja vesistöt, korkeuskäyrät, salaojat ja niidenpurkupaikan sijainti
 • myös naapuritonteilla ja alle 200 m:n etäisyydellä olevat talousvesikaivot ja lähteet (etäisyys ja suunta) sekä vesistöt

3. Puhdistamon suunnitelmapiirustukset tai hahmotelmat, jos piirustuksia ei ole

Sanojen selityksiä

Umpisäiliö 

Jäteveden ja lietteen tilapäiseen varastointiin tarkoitettu vesitiivis säiliö, josta ei ole purkuputkea.

Saostussäiliö 

Yksi- tai useampiosainen vesitiivis jäteveden esikäsittely, joka erottaa jätevedestä vettä kevyemmät ja raskaammat aineet.

Maasuodattamo 

Käsittely, jossa esikäsitelty jätevesi suodatetaan rakennetun suodatinhiekkakerroksen läpi ja kootaan putkistolla edelleen johdettavaksi esimerkiksi ojaan.

Pienpuhdistamo

Käsittelylaite, jossa jätevesi johdetaan laitteeseen, joka perustuu kemialliseen, fysikaaliseen ja/tai biologiseen menetelmään.

LIITTEET

 • Peruskarttaote, johon on merkitty rakennuspaikan sijainti
 • Asemapiirros (mittakaava 1:500), joka sisältää kaikki ohjeessa mainitut asiat
 • Puhdistamon suunnitelmapiirustukset tai hahmotelmat, jos piirustuksia ei ole
 • Muu liite
 • Voit lisätä maksimissaa 5 liitettä, maksimikoko yhteensä 4 Mt
 • Sallitut liitemuodot: pdf, doc(x), odt, xls(x), ods, jpg, png, gif

  Ympäristö ja luonto