Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Lapsi kirjoittaa.
Aamu- ja iltapäivätoiminta on oppituntien ulkopuolista kerhotoimintaa, joka on suunnattu peruskoulun 1. ja 2. vuosiluokan sekä muiden vuosiluokkien erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaille.

Toiminta tarjoaa koululaiselle monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa. Toiminta on maksullista ja se sisältää ohjatun toiminnan lisäksi iltapäivällä tarjottavan välipalan.

Äänekosken kaupunki järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa Hietaman, Honkolan, Koiviston, Konginkankaan ja Sumiaisten kouluilla. Lisäksi kaupunki järjestää Koulunmäen ja Suolahden yhtenäiskouluilla erityisryhmien aamu- ja iltapäivätoimintaa. 

Hakemus Äänekosken kaupungin aamu- ja iltapäivätoimintaan 

Koskelan Setlementti ry järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa Äänekosken keskustaajamassa ja Suolahdessa. Ilmoittautuminen sähköisesti Koskelan Setlementin sivuilla:

Lue lisää Koskelan Setlementin sivuilta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ja loma-ajan hoidon toimintasuunnitelma

Koskelan Setlementti ry järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa Äänekosken keskustaajamassa ja Suolahdessa.

Äänekosken kaupunki järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa Hietaman, Honkolan, Koiviston, Konginkankaan ja Sumiaisten kouluilla. Lisäksi kaupunki järjestää Koulunmäen ja Suolahden  yhtenäiskouluilla erityisryhmien aamu- ja iltapäivätoimintaa. 

Äänekosken kaupunki ei lähtökohtaisesti järjestä aamupäivätoimintaa. Mikäli lapsi tarvitsee aamupäivätoimintaa, järjestetään se päiväkodissa tapahtuvana aamuhoitona. Aamuhoitoa järjestetään resurssien mukaan Konginkankaan, Sumiaisten, Suolahden Kellosepän/Katvelan päiväkodeissa sekä Hietaman ja Koiviston esiopetuksen yhteydessä.

Koulunmäen ja Suolahden yhtenäiskoulujen erityislasten iltapäivätoimintaryhmissä olevien lasten kohdalla aamupäivätoiminta järjestetään em. yksiköissä siten, että edellytyksenä on erityisen tuen päätös. Aamupäivätoimintaan osallistuminen ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Toimintaa järjestetään iltapäivisin koulun päättymisestä klo 16.30 asti.

Iltapäivätoiminnasta laskutetaan huoltajia seuraavasti 1.8.2023 alkaen:

Toiminta Osallistuminen 10 päivää tai vähemmän / kk   Osallistuminen 11 päivää tai enemmän / kk
Aamupäivä 60 €/ kk 120 € /kk
Aamu- ja iltapäivätoiminta (yli 4h päivässä)   90 € / kk 180 € / kk
Iltapäivätoiminta   60 € / kk 120 € / kk

Kesäkuulle ajoittuvista toimintapäivistä ei peritä maksua.

Sisaralennus on 50 %, niiden perheiden kohdalla, joilla toimintaan osallistuu useampi kuin yksi lapsi.

Huoltajan on mahdollista hakea maksun alentamista tai poistamista. Hakemus toimitetaan opetustoimistoon. 

Hakemus iltapäivätoimintamaksun alentamiseksi / poistamiseksi  

Poissaolojen huomioiminen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuissa:

  • Jos oppilas on sairauden takia pois 11 päivää kuukaudessa tai yli sen, peritään puolet kuukausimaksusta.
  • Jos oppilas on sairauden takia pois koko kuukauden, ei peritä maksua lainkaan.
  • Jos oppilas on muusta syystä pois koko kuukauden, peritään puolet maksusta.

Yhteystiedot:

Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori
Suolahden yhtenäiskoulun vararehtori Sari Valtonen
0400 274 433
sari.valtonen@aanekoski.fi

Laskutus
Toimistosihteeri Maarit Saranpää
puh. 0400 115 661
maarit.saranpaa@aanekoski.fi

Koulunmäen koulu
Koulunmäen yhtenäiskoulun erityislapsille suunnattu iltapäivätoiminta, 040 532 2650
Suolahden yhtenäiskoulun erityislapsille suunnattu iltapäivätoiminta, 0400 115 413

Koskelan Setlementti ry

Ilmoittautuminen 31.3.-14.4.2023 ajalla sähköisesti Koskelan Setlementin sivuilla:
www.koskelansetlementti.net  > aamu- ja iltapäivätoiminta >ilmoittautuminen

Paperisia hakukaavakkeita voi noutaa ap- ja ip-toimipisteistä.

Koskelan aamu- ja iltapäivätoiminta:           
Äänekosken toimipiste, 040 356 8156 
Suolahden toimipiste, 040 751 0042