Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta on oppituntien ulkopuolista kerhotoimintaa, joka on suunnattu peruskoulun 1. ja 2. vuosiluokan sekä muiden vuosiluokkien erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaille. Toiminta tarjoaa koululaiselle monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa. Toiminta on maksullista ja se sisältää ohjatun toiminnan lisäksi iltapäivällä tarjottavan välipalan.

Hakuaika aamu- ja iltapäivätoimintaan ajalla 1.4.-15.4.2021.

Toiminnasta perittäviä osallistumismaksuja tarkistetaan kasvun- ja oppimisen lautakunnassa keväällä 2021.

Hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan 

Lisätietoja:

Haku koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi 2021-2022

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ja loma-ajan hoidon toimintasuunnitelma

 
 Irtisanomis- ja muutoslomake

Koskelan Setlementti ry järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa Äänekosken keskustaajamassa ja Suolahdessa.

Äänekosken kaupunki järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa Hietaman, Honkolan, Koiviston, Konginkankaan ja Sumiaisten kouluilla. Lisäksi kaupunki järjestää Koulunmäen yhtenäiskoululla erityisryhmien aamu- ja iltapäivätoimintaa. 

Äänekosken kaupunki ei lähtökohtaisesti järjestä aamupäivätoimintaa. Mikäli lapsi tarvitsee aamupäivätoimintaa, järjestetään se päiväkodissa tapahtuvana aamuhoitona. Aamuhoitoa järjestetään resurssien mukaan Konginkankaan, Sumiaisten, Suolahden Kelloseppän/Katvelan päiväkodeissa sekä Hietaman ja Koiviston esiopetuksen yhteydessä.

Koulunmäen ja Suolahden yhtenäiskoulujen erityislasten iltapäivätoimintaryhmissä olevien lasten kohdalla aamupäivätoiminta järjestetään em. yksiköissä siten, että edellytyksenä on erityisen tuen päätös. Aamupäivätoimintaan osallistuminen ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Lukuvuonna 2021-2022 myös niille esioppilaille, jotka asuvat Hietaman koulun oppilaaksiottoalueella, järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa. Hietaman koulun esioppilaiden aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistumiseen pätevät yleiset hakuajat ja -ohjeet sekä maksut (katso alla).

Toimintaa järjestetään iltapäivisin koulun päättymisestä klo 16.30 asti.

Iltapäivätoiminnasta laskutetaan huoltajia seuraavasti:

Iltapäivätoiminta:

 Osallistumispäivät  Maksu € / kk
 3 tuntia / päivä
 80 
 4 tuntia / päivä  100

Aamuhoito

  •  Aamuhoito 40 € / kk

Sisaralennus on 50 %, niiden perheiden kohdalla, joilla toimintaan osallistuu useampi kuin yksi lapsi.

Huoltajan on mahdollista hakea maksun alentamista tai poistamista sosiaalitoimiston lausunnon perusteella. Hakemus toimitetaan sosiaalitoimistoon. 

Poissaolojen huomioiminen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuissa:

  • Jos oppilas on sairauden takia pois 11 päivää kuukaudessa tai yli sen, peritään puolet kuukausimaksusta.
  • Jos oppilas on sairauden takia pois koko kuukauden, ei peritä maksua lainkaan.
  • Jos oppilas on muusta syystä pois koko kuukauden, peritään puolet maksusta.

Yhteystiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori
Suolahden yhtenäiskoulun vararehtori Sari Valtonen
puh. 0400 274 433
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi

Laskutus
Toimistosihteeri Maarit Saranpää
puh. 0400 115 661
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi

Koulunmäen koulu

Keskuskoulun erityislapsille suunnattu iltapäivätoiminta, puh. 040 532 2650

Koskelan Setlementti ry

Ilmoittautuminen 1.4.-15.4.2021 ajalla sähköisesti Koskelan Setlementin sivuilla:
www.koskelansetlementti.net  > aamu- ja iltapäivätoiminta >ilmoittautuminen

Paperisia hakukaavakkeita voi noutaa ap- ja ip-toimipisteistä.

Koskelan ap-ip -toiminta:           
Äänekosken toimipiste, puh. 040 356 8156 
Suolahden toimipiste, puh. 040 751 0042

Muokattu 23.3.2021