Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen

Ilmoittamalla hoitoajat ajoissa varmistetaan riittävä aikuisten määrä suhteessa paikalla olevaan lasten määrään sekä työaikalainsäädännön toteutuminen.

Ohje hoitoaikojen sähköiseen ilmoittamiseen (pdf)

Ilmoitettavat poissaolot Äänekosken varhaiskasvatuksessa:

Muu poissaolo lapsen yksittäiset ja/tai viikoittaiset vapaapäivät

Sairas = ennakkoon tiedetty sairaspoissaolo

Ennalta ilmoitettu poissaolo = esim. lapsen loma, isyysvapaa, ilmoitetaan kalenterikuukausittain

Pitkä poissaolo -painiketta ei käytetä Äänekoskella poissaolojen ilmoittamiseen toistaiseksi.

Hoitoaikojen sähköiseen ilmoittamiseen

Äänekosken kaupungin varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen. Asioiminen tapahtuu salatun tietoliikenneyhteyden kautta varhaiskasvatuksen eAsioinnissa, jonne kirjaudutaan pankkitunnuksin.

Huoltajien tulee ilmoittaa lastensa hoitoajat jatkossa sähköisesti. Hoitoajat on ilmoitettava viimeistään viikkoa aiemmin maanantaihin klo 00.01 mennessä, jonka jälkeen ohjelma lukkiutuu. Lasten hoitoaikoja varattaessa jokaiselle arkipäivälle tulee tehdä läsnäolo - tai poissaolomerkintä ja vuorohoidon lapsille myös viikonlopulle.

Laskutus tapahtuu ennalta sovitun toiminta-ajan perusteella.

Sopimus tehdään hoitosuhteen tai kalenterikuukauden alusta vähintään kolmen kuukauden ajaksi. Mikäli sovittu toiminta-aika ylittyy, peritään kyseinen kuukausi seuraavan maksuluokan mukaan ja tehdään uusi sopimus ja päätös todellisen toiminta-ajan perusteella kolmen kuukauden ajaksi. Sopimus laaditaan varhaiskasvatushenkilöstön tai perhepäivähoidon ohjaajan kanssa. Mikäli toteutuneet tunnit ylittyvät työstä tai opiskelusta johtuvista yllättävistä muutoksista tulee siitä ilmoittaa välittömästi hoitopaikkaan, josta tieto menee perhepalvelutoimistoon (laskutukseen).

Jos hoitoaikoihin tulee äkillisiä muutoksia, esimerkiksi lapsen sairastuminen tai hoitoaikojen tarpeen muuttuminen, tulee ottaa yhteys lapsen hoitopaikkaan. Toivomme saavamme tiedon asiasta klo 8.30 mennessä tekstiviestillä/puhelinsoitolla lapsiryhmään.

Äkillisiä poissaoloja ei voi ilmoittaa eAsioinnin kautta (Hoitoaikojen ilmoittaminen), koska viikko on jo lukittu määräajan mentyä umpeen.

Varhaiskasvatuksen työntekijät näkevät omassa järjestelmässään huoltajien ilmoittamat hoitoajat ja kulloinkin läsnä olevat lapset. Tämä vaikuttaa ruokatilauksiin sekä toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Myös henkilökunnan työvuorot suunnitellaan ennalta ilmoitettujen hoitoaikojen perusteella. Hoitoaikojen muuttaminen on mahdollista, mikäli varhaiskasvatuslain mukainen henkilöstömitoitus toteutuu.

Mikäli hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen ei ole teknisesti mahdollista, ota yhteyttä varhaiskasvatuspaikkaan tai perhepalvelutoimistoon.

Varhaiskasvatus ja esiopetus