Koulunmäen päiväkoti

Koulunmäen esiopetus.
Koulunmäen päiväkoti sijaitsee uusissa tiloissa Äänekosken keskustassa, Koulunmäen yhtenäiskoulun yhteydessä. Isompien lasten päiväkodissa järjestetään varhaiskasvatusta ja esiopetusta 5-6-vuotiaille lapsille. Päiväkodissa on pidennetyt aukioloajat.
Infograafi Koulunmäen päiväkodista.

Rak. 2019

Aukiolo

Ma-pe klo 6.15-17 

Osoite
Koulunmäenkatu 4
44100 Äänekoski

Yhteystiedot
Päiväkodin johtaja
040 721 3856

Pidennetyt aukioloajat

Tarvittaessa joustamme aukioloajoissa vanhempien työn vuoksi klo 5-18 välillä. Pidennetyistä aukioloajoista sovitaan perheiden kanssa henkilökohtaisesti. Tieto pidennyksen tarpeesta tulee olla meillä viimeistään tarvetta edeltävän viikon sunnuntaina klo 24 mennessä. Otattehan yhteyttä oman ryhmän henkilökuntaan, mikäli lapsi tarvitsee satunnaisesti pidennettyjä hoitoaikoja.

Koulunmäen koulu, jossa päiväkotikin toimii, on uusi ja moderni. Uusi C-rakennus valmistuu vuonna 2025 ja uudet tilat saadaan myös yläkoululle, musiikkiopistolle ja nuorisopalveluille.

Koulunmäen päiväkodissa esioptus on toiminnallista ja myös leikki on tärkeää! Päiväkodissa on paljon liikunnallista tekemistä ja lähellä olevia Liikuntaloa, Liikuntapuistoa ja keskustan leikkipuistoja hyödynnetään paljon.

Kouluyhteistyö on tiivistä ja koulu tulee lapsille tutuksi jo esiopetuksen aikana. Tiivistä yhteistyötä tedään myös Honkolan koulun kanssa, sillä Honkolan alueen esiopetus toimii Koulunmäellä. Yhteistä arkea eletään myös vieressä olevan Mikonpuiston päiväkodin kanssa, jossa on lasten vuorohoito.

Isompien lasten kanssa tehdään yrittäjyyskasvatukseen liittyvää yritysyhteistyötä sekä yritysvierailuja.

Koulunmäellä järjestetään joustavaa esi- ja alkuopetusta sekä vuosiluokkaan sitoutumatonta opetusta.

Ryhmät  

  • Tietäjät: esiopetus + varhaiskasvatus sekä vuorohoitolasten esiopetus
  • Tutkijat: esiopetus + varhaiskasvatus
  • Sankarit: esiopetus + varhaiskasvatus
  • Vaeltajat: 2-vuotinen esiopetus (2. vuosi) + varhaiskasvatus
  • Valloittajat: esiopetus + varhaiskasvatus
  • Mestarit: 5-vuotiaiden varhaiskasvatus

Vuorohoito (ilta-, yö- ja viikonloppuhoito)

Säännöllisesti Mikonpuiston vuorohoitoa käyttävät perheet pystyvät varaamaan tarvitsemansa hoitoajat sähköisen järjestelmän kautta, mutta satunnaiset vuorohoidon tarpeet tulee sopia oman ryhmän henkilökunnan kanssa hyvissä ajoin etukäteen, viimeistään edellisen viikon maanantaina.

Hoitoaikojen ilmoittaminen

Äänekoskella on käytössä sähköinen asiointijärjestelmä CGI Vesa, jonka kautta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa oleville lapsille varataan hoitoajat, sekä seurataan toteutuneita hoitoaikoja. Ilmoittamalla hoitoajat ajoissa varmistetaan riittävä aikuisten määrä suhteessa paikalla olevaan lasten määrään sekä työaikalainsäädännön toteutuminen. Lue lisää.

Ilmoita hoitoaikoja

Päiväkodin omat verkkosivut

Lisätietoja:

Päiväkodin johtaja
Mia Irtamo
040 721 3856
mia.irtamo@aanekoski.fi

Mestarit
040 746 9155
mestari@aanekoski.fi

Sankarit
0400 969 030
sankarit@aanekoski.fi

Vaeltajat
040 746 8155
vaeltajat@aanekoski.fi

Valloittajat
0400 115 515
valloittajat@aanekoski.fi

Tietäjät
040 355 9591
tietajat@aanekoski.fi

Tutkijat
040 592 0235
tutkijat@aanekoski.fi

Kaikki päiväkodin yhteystiedot

Tutustu Äänekosken päiväkoteihin