Varhaiskasvatusmaksut

Täältä löydät tiedot Äänekosken kaupungin varhaiskasvatusmaksuista. Varhaiskasvatusmaksut perustuvat perheen tuloihin ja varhaiskasvatuksen kuukausituntien määrään.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkastus 1.8.2024 sekä muutoksista ilmoittaminen

Asiakasmaksut 

Varhaiskasvatusmaksu perustuu valittuun laajuuteen (h/kk).

Varhaiskasvatuksen tarve kalenterikuukausittain

  • 0-20 tuntia viikossa (0-84 tuntia kuukaudessa)
  • 20-25 tuntia viikossa (85-107 tuntia kuukaudessa)
  • 25-30 tuntia viikossa (108-130 tuntia kuukaudessa)
  • 30-35 tuntia viikossa (131-150 tuntia kuukaudessa)
  • 35 tuntia viikossa tai enemmän (151 tuntia kuukaudessa tai enemmän)

Tuloselvitys täytetään sähköisesti Vesa-palvelussa! Varhaiskasvatusmaksujen määräämisessä hyödynnetään tulorekisteriä, jonka hyödyntämiseen huoltaja antaa suostumuksensa Vesassa. 

Huom! Kaikkia tulotietoja ei saada tulorekisteristä. Huoltajan tulee ilmoittaa muut tulot (esim. vuokratulot, pääomatulot tai yrittäjän tulot) sähköisesti Vesan tuloselvityslomakkeella liitteineen.

Tulorekisteristä löytyvät tiedot maksetuista palkoista, luontoiseduista, palkkioista, työkorvauksisista sekä muista ansiotuloista. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset saadaan tulorekisteristä. Lisäksi tulorekisteristä saadaan tiedot Kelan ja työttömyyskassojen maksamista etuuksista.

Mikäli tulotietoja ei toimiteta varhaiskasvatuksen aloittamiskuukauden loppuun mennessä, maksu määrätään korkeimman mukaan. Mikäli tulotietoja ei voida toimittaa määräajassa, tulee asiakkaan olla välittömästi yhteydessä maksupäätösten valmistelijaan.

Lisätietoja maksupäätösten valmistelijalta varhaiskasvatus.asiakasmaksut@aanekoski.fi.

Tästä pääset CGI Vesaan

Tulostettavat lomakkeet

Päätös varhaiskasvatusmaksusta

Saadessasi sähköisen maksupäätöksen Vesaan, tarkasta se pikaisesti. Maksupäätöksen löydät Vesassa Dokumentit -välilehdeltä. 

Asiakasmaksutiedote 31.7.2024 saakka

Asiakasmaksutiedote 1.8.2024 alkaen

Maksulaskuri

Lisätietoja:

Perhepalvelujohtaja
Pirjo Heinonen
0400 672 637
pirjo.heinonen@aanekoski.fi

Varhaiskasvatus ja esiopetus