Ohjeita sähköisen palvelurahahakemuksen täyttämiseen 

Huom. Palveluraha on yksi tapa tukea kuntalaisia yksityisten päiväkotien palvelujen käytössä. Jos perhe hakee palvelurahaa, he eivät voi samanaikaisesti saada Kelan myöntämää yksityisen hoidon tukea. Palvelurahan saaja ei voi käyttää samanaikaisesti avoimen varhaiskasvatuksen palveluita. Palveluraha ei ole lakisääteinen oikeus ja se on harkinnanvarainen. Perhepalvelujohtaja tekee päätöksen palvelurahasta lautakunnan ohjeiden mukaisesti.

Palvelurahan arvo on tulosidonnainen. Tulosidonnaisuus lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Sisaralennus myönnetään perheille kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuasetuksen mukaan.

Palveluun kirjaudutaan lapsen vanhemman/huoltajan verkkopankkitunnuksilla. Jokaisesta lapsesta pitää täyttää oma palvelurahahakemus.

Linkki eAsiointiin

Kirjautumisen jälkeen:

 • Valitse sivun yläreunasta palvelurahahakemus
 • Lomakkeen otsikoiden perässä olevaa ?-merkkiä painamalla löytyy ohjeita ko. kentän täyttämiseen
 • Ponnahdusikkunoiden käyttö saattaa olla estetty. Klikkaa ilmoituspalkkia ja salli ponnahdusikkunoiden käyttö tilapäisesti.
 • Mikäli hakemuksen lähettämisessä tulee virheilmoitus, ole hyvä ja ilmoita siitä sähköpostilla seija.hamalainen@aanekoski.fi tai pirjo.heinonen@aanekoski.fi
 • Tulosta ja tallenna hakemus sen lähettämisen jälkeen. Tuolloin hakemukseen on tallentunut sen lähettämisajankohta. Onnistuneesta lähetyksestä tulee näytölle kuittaus.
 • Hakemuksen lähettämisen jälkeen voit tehdä uuden hakemuksen joko kopioimalla jo tehdyn hakemuksen tiedot tai avaamalla uuden, tyhjän hakemuksen.

Tarkempia sivukohtaisia ohjeita:

1. Lapsen henkilötiedot

2. Huoltajien henkilötiedot Ohjelma tuo 1. huoltajaksi verkkopankkitunnuksen haltijan. Merkitkää sama huoltaja 1. huoltajaksi perheen kaikkien lasten hakemuksiin. 

 • Puhelinnumero: numero, josta huoltajan varmimmin tavoittaa
 • Työpaikka ja työpaikan osoite: on hyvä kirjoittaa kohtaan 8, lisäselvitykset
 • Vuorotyö: jos valitsette kyllä, täyttäkää myös kohta 8, lisäselvitykset
 • Hyväksymme ylimmän maksuluokan: Jos vastaatte kyllä, hyväksytte korkeimman maksuluokan. Jos vastaatte ei, toimittakaa tulotositteet varhaiskasvatusmaksun määrittämistä varten kahden viikon kuluessa hoidon alkamisesta hoitopaikkaan tai osoitteeseen: Äänekosken kaupunki, Perhepalvelutoimisto, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski.
 • Samassa taloudessa asuvan puolison/avopuolison tiedot:Täytetään kuten huoltaja 1

3. Muiden perheenjäsenten henkilötiedot Lisätkää perheen muut alle 18-vuotiaat lapset. Perheen koko vaikuttaa varhaiskasvatusmaksuun.

4. Maksulaskuri Muiden perheenjäsenten tiedot pitää olla avattuna ennen kuin maksulaskuria voidaan käyttää. 

5. Lapsen nykyinen hoitopaikka Jos haluatte lapsellenne siirron toiseen hoitopaikkaan, täyttäkää varhaiskasvatushakemus ja tiedot nykyisestä hoitopaikasta. Siirtotoiveen perustelut merkitään kohtaan 8, lisäselvitykset.

6. Toivottu hoitomuoto, hoitopaikka ja -aika

 • Hoidon laajuus: valitse Laajempi tarve tai 20 tuntia/vko
 • Hoidon tarve (tuntia/kk): kirjoittakaa kenttään lapsen tarvitsema hoidon tuntimäärä kokonaisina tunteina/kuukausi
 • Hoidon tarve (päivää/kk): tarvittaessa kirjoittakaa kenttään lapsen tarvitsema hoitopäivien lukumäärä kokonaisina päivinä/kuukausi
 • Hoidon järjestämistapa: Osapäiväinen on enintään 4 tuntia/pv ja kokopäiväinen on yli 4 tuntia/pv
 • Hoitomuoto: valitkaa kokopäivähoito tai osapäivähoito. 
 • Hoitopaikka ja alue: valitkaa hoitopaikaksi Ostopalvelupäiväkodit tai Ostopalveluperhepäivähoito.
 • Hoitoajat:jos hoitoajat vaihtelevat, merkitkää hoitoajat kohtaan 8, lisäselvitykset.
 • Vuorohoidon tarve: vuorohoitoa annetaan niille lapsille, joiden molemmat huoltajat tai perheen ainoa huoltaja on vuorotyössä.

7. Lapsen terveydentila Merkitkää tähän lapsen mahdollinen erityisen tuen tarve, allergiat, terveydentila ym. Kirjalliset lausunnot toimitetaan päiväkotiin.

8. Lisäselvitykset

 • Tähän voidaan kirjoittaa mm.
 • lapsen kanssa eri osoitteessa asuvan äidin / isän osoite
 • mahdollinen äkillinen työllistyminen tai opiskelupaikan saanti
 • perheen lemmikkieläimet
 • muuttajien nykyinen / tuleva osoite ja muuton oletettu ajankohta
 • vuorohoitotarpeeseen ja päivittäisiin hoitoaikoihin liittyvää tietoa
 • siirto toiseen hoitopaikkaan ja perustelut
 • tai muuta sellaista tietoa, jota haluatte lapsesta tiedettävän 

Varhaiskasvatus ja esiopetus