Äänekosken satamien järjestyssäännöt

 1. Satamassa on voimassa olevien lakien, asetusten ja muiden säännösten lisäksi noudatettava tämän järjestyssäännön määräyksiä
 2. Alusta laituriin kiinnitettäessä ja siitä irrotettaessa sekä aluksen ollessa laiturissa on noudatettava tarpeellista varovaisuutta, jottei muille aluksille ja laitureille aiheudu vaurioita. Aluksen sivuilla on käytettävä riittävästi suojaimia.
 3. Polttoainejakelupisteen sekä imutyhjennyslaitteen ympärillä olevat laituriosat ovat varattuja niitä käyttäville veneille. Paikat tulee vapauttaa heti tankkauksen tai imupoiston jälkeen.
 4. Vieraspaikkaa tarvitsevan tulee jättää veneensä niille osoitetuille paikoille.
 5. Pidä laiturit siisteinä köysistä ja muista irrallisista esineistä tapaturmien välttämiseksi.
 6. Polkupyörillä sekä muilla ajoneuvoilla ajo laitureilla kielletty.
 7. Uiminen satama-altaassa kielletty.
 8. Huomioi pelastusvälineiden ja sammuttimien sijainti.
 9. Avotulen teko on sallittu satama-alueella vain merkityillä paikoilla. Avotulen teko on kielletty merkityilläkin paikoilla metsäpalovaroituksen aikana ja jos metsä- tai ruohikkopalon vaara on ilmeinen.
 10. Veneiden pesu pesuaineella laiturissa ja veneiden laskupaikoilla on kielletty. Veneen talvitelakoinnin yhteydessä pesu on sallittu telakointipaikalla biohajoavaa ja luontoystävällistä pesuainetta käyttäen.
 11. Muiden aluksiin, varusteisiin yms. kajoaminen muutoin kuin niiden suojaamiseksi on kielletty.
 12. Satama-alueella on noudatettava siisteyttä, sekajätteet on sijoitettava niille varattuihin astioihin. Lajiteltavat- sekä ongelmajätteet tulee toimittaa sataman ulkopuolella sijaitseviin pisteisiin.
 13. Satama-alueella on hiljaisuus 23:00–07:00 välisenä aikana.
 14. Nopeusrajoitus satama-alueella on 9 km/h
 15. Sataman valvojilla on oikeus kehottaa sellaista venekuntaa poistumaan, joka ei noudata yllä mainittuja ohjeita.
 16. Mahdollisista satama-alueeseen kohdistuneista vaurioista on viipymättä ilmoitettava sähköpostitse tekniseen toimeen.
 17. Satama-alueella veneiden, trailereiden sekä muun tavaran säilyttäminen kielletty.
 18. Trailerin/veneen talvisäilytys sisältyy laituripaikkahintaan niille osoitetuilla paikoilla.
 19. Luvattomille tai maksamattomille paikoille, kaupungin ylläpitämille maa- ja vesialueille jätetyt alukset sekä muu omaisuus on mahdollista poistaa ja varastoida kaupungin toimesta, mikäli omistajaa ei tavoiteta. Kaupunki laskuttaa aluksen omistajalta siirrosta ja varastoinnista koituneet kulut. Vuoden varastoinnin jälkeen lunastamattomat alukset huutokaupataan. Mikäli huutokauppahinta ylittää siirtämisestä ja varastoinnista koituneet kulut, tilitetään ylijäävä osuus omistajalle. Mikäli omistajaa ei saada selvitettyä tai tavoitettua 6 kuukauden aikana toteutuneesta huutokaupasta, siirtyy ylijäävä osuus kaupungin omistukseen.

Satamien järjestyssäännöt pdf-muodossa

Yhteystiedot:

Toivomme yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse venepaikat@aanekoski.fi.
Tarvittaessa puhelinpalvelu toimii numerossa 040 658 1246 tiistaisin ja torstaisin klo 9-11.
Huollon päivystysnumero 010 524 8331
Yleinen hätänumero: 112 

Kaupunkiympäristö ja liikenne