Puistot ja viheralueet

Puisto-osasto on Äänekosken julkisten viheralueiden kehittäjä ja ylläpitäjä. Toiminnan tavoitteena on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää viihtyisää, turvallista, virikkeellistä ja monipuolista ympäristöä äänekoskelaisten toiveet huomioiden.

Uuden Äänekosken viherympäristöön kuuluvat puistot, puistometsät, katuviheralueet, kaupungin julkisten rakennusten pihat, maisemapellot, viljelypalstat ja leikkipuistot (yht. n. 81 ha), minkä lisäksi kaavoissa on kymmeniä hehtaareja luonnontilaisia lähivirkistysalueita (lähinnä metsiä).

Puistot muodostavat monin paikoin monipuolisia ja laajoja aluekokonaisuuksia. Vesistöjen runsaus, vaihtelevat maastot ja luonnon vihreys tarjoavat hyvän mahdollisuuden virkistäytymiseen, luonnon tarkkailuun ja liikkumiseen.

Videopalvelu käyttää evästeitä. Lisätietoa evästeistä.

Katso video Youtubessa.   Hyväksy evästeet

Rantapuisto

Laajin rakennettu puisto on kaupungintalon alapuolella keskustassa sijaitseva Rantapuisto, jonka kautta kulkee suosittu Äänejärven ympäri johtavakulkureitti. Äänejärven Häränvirralta voi jatkaa sataman kautta Keiteleenrantaa seurailevaa rantareittiä (pituus n. 4 km). 

Keskuspuisto

Keskuspuisto Facebookissa

Huuhan perhepuisto

Huuhan perhepuisto on monipuolisin leikki- ja oleskelualue sisältäen mm. leikkipaikkoja, skeitti-ja liikennepuistonsekä esiintymislavan.

Rantaraitti – Suolahti

Suolahdessa hoidettuja puistoalueitasuunniteltaessa sekä laajennettaessa Wanhan Aseman ja satamanseutuvilla on Keiteleen rantaa myötäilemään muodostunut Rantaraitti (pituus 2.9 km).

Tapahtumat puistoissa

Puistojen ja yleisten alueiden käyttö on lähtökohtaisesti maksutonta. Käyttöoikeutta puistoissa ja yleisillä alueilla järjestettäviin tapahtumiin haetaan erillisellä lomakkeella. Järjestettäessä suurta tapahtumaa, noudatetaan käyttömaksuhinnastossa olevia suuren tapahtuman periaatteita ja käyttömaksuja.

Monimuotoisuus -projekti: Häränvirran lahopuupuisto

Luonnon, eli biologinen monimuotoisuus kuvaa erilaisten elinympäristöjen ja niissä elävien eliöiden vaihtelua (biodiversiteetti) . Monimuotoisuuson menestyvän elämän perusedellytys. Nykyisin yhä useamman eliölajinuhanalaisuuden syynä on elinympäristöjen muuttuminen. Yksi merkittävä muutos on lahoavan puuaineksen väheneminen.

Vuonna 2015 Äänekoskelle perustettiin Häränvirranlahopuupuisto. Puiston koko on noin yksi hehtaari. Alue monipuolistaa kaupunginlähiviheralueita, koska puisto jäljittelee metsän luontaista kehitystä. Katso alueen sijainti kartalta ja tutustu lahopuupuiston sähköiseen esitteeseen.

Häränvirran lahopuupuiston idea syntyi alueella kasvaneista,jo huonokuntoisista ja kookkaista koivuista, jotka tuli kaataa (nk. riskipuita).Runkojen poiskuljetus koettiin materiaalien haaskaukseksi, ja siitäluovuttiin. Näin alkoi muotoutua suunnitelma kaupungin ensimmäisessä lähilahopuupuistosta. Metsuri ja Äänekosken työpajahoitivat yhdessä mm. kaatotyön ja risuaitojen teon.

Häränvirran lahopuupuisto lisää Äänekosken alueen viheralueiden monimuotoisuutta: kuvassa lahoamaan jätettyjä pystypuita sekä risuaitaa. Kuvat Mediakeskus Zoom.

Lahopuiden hallittu jättäminen puistoalueelle lisääja turvaa lahoavaa puuta tarvitsevien lajien elinoloja.  Puun lahoaminen tapahtuu vaiheissa, jolloinsitä myös hyödyntävät vaiheittain eri eliölajit. Eri vaiheiset lahopuut kasvattavat lähialueenmonimuotoisuutta. Häränvirran lahopuupuistoon on laitettu kaupungin toimesta myöslepakkopönttöjä. Puisto rajoittuu rantaan, ja asukkaiden taholta puistoalueelleon tuotu lisäksi telkänpönttöjä. Lue lisää lahopuiden tärkeydestä ja toteuttamisesta: Kaupunkien lahopuuopas.

Yhteisöpuutarha, omatoiminen viljely ja vieraslajien torjunta osana kestävyystyötä

Piilolanniemessä oleva Äänekosken kaupungin Elonkierto -yhteisöpuutarha (os. Eerolankatu 12, Äänekoski) tukee yhteisöllistä, asukkaiden osallisuutta lisäävää toimintaa mm. tapahtumien, oppilaitosten sekä erilaisten yhdistysten kautta. Toiminnoissa huomioidaan niin ekologinen kuin sosiaalinenkin kestävyys. Lue lisää Elonkierto -yhteisöpuutarhasta.

Omatoiminen viljely on mahdollista Rantapuiston viljelylaatikoissa (8 kpl) ja Suolahden Suojärven siirtolapuutarha -alueella

Kuvassa Rantapuiston kahdeksan viljelylaatikkoa.

Vieraslajit

Puunkaatoilmoituslomake

Lisätietoja:

Rantapuiston viljelylaatikot
Kaupunginpuutarhuri
Tiina Nejlik 
040 528 5553
tiina.nejlik@aanekoski.fi

Suojärven siirtolapuutarha
Maankäyttöpäällikkö
Juha Koskinen 
0400 641 829
juha.koskinen@aanekoski.fi

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa: etunimi.sukunimi@aanekoski.fi

Kaupunkiympäristö ja liikenne