Kulttuuritoimen kohdeavustukset

Vapaa-aikajohtaja myöntää kulttuuritoimen kohdeavustuksia äänekoskelaisille yksityishenkilöille, yhdistyksille ja yhteisöille. Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden ajan. Kaikkien myönnettävien avustusten osalta edellytetään omavastuuosuutta, joka on vähintään 50 % kuluista. Hakemus on toimitettava vähintään 2 viikkoa ennen toiminnan alkua kulttuuritoimeen. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. 

Kohdeavustukset haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa kulttuuritoimeen myös tulostettavalla hakulomakkeella, joka täytetään sähköisesti, tulostetaan ja allekirjoitetaan tai tulostetaan, täytetään käsin ja allekirjoitetaan, jonka jälkeen hakemus toimitetaan joko sähköpostin liitteenä skannattuna osoitteeseen kulttuuri(at)aanekoski.fi tai postilla osoitteeseen:

Äänekosken kulttuuritoimi
Kalevankatu 2
44100 Äänekoski

Avustuslajit

1. Kohdeavustus kulttuuritoiminnasta aiheutuviin kuluihin äänekoskelaisille taiteilijoille ja työryhmille
 
- Hakuvaiheessa on esitettävä toimintasuunnitelma ja talousarvio
- Omavastuu on vähintään 50 % toiminnan kuluista
- Haettava viimeistään 2 viikkoa ennen toiminnan alkua
- Avustus maksetaan jälkikäteen tiliselvitystä ja tositteita vastaan. Tiliselvityksestä on käytävä esille toiminnan kokonaiskustannukset, jotka on todennettava tositteilla. Mikäli hakija ei toimita tiliselvitystä ja tositteita, avustusta ei makseta.     
- Avustusta ei myönnetä yhteisöille
- Avustusta ei myönnetä yksittäisten soitinten tai taidevälineiden hankintaan

2. Kohdeavustus kulttuuritapahtumien, kurssien ja seminaarien järjestämiseen Äänekoskella
 
- Haettava viimeistään 2 viikkoa ennen toiminnan alkua
- Hakuvaiheessa on esitettävä toimintasuunnitelma ja talousarvio
- Omavastuu on vähintään 50 % toiminnan kuluista
- Omavastuuosuus voidaan kattaa talkootyönä. Mikäli omavastuuosuus tai sen osa katetaan talkootyönä, voidaan kuluiksi laskea 15 € / h / hlö.
- Avustus maksetaan jälkikäteen tiliselvitystä ja tositteita vastaan. Tiliselvityksestä on käytävä esille toiminnan kokonaiskustannukset, jotka on todennettava tositteilla. Mikäli hakija ei toimita tiliselvitystä ja tositteita, avustusta ei makseta.  
- Mikäli omavastuuosuus tai sen osa on katettu talkootyöllä, on tiliselvityksen yhteydessä toimitettava selvitys talkootyöstä eriteltynä jokaisen talkootyöntekijän kohdalta. Selvityksen tulee sisältää tehdyn talkootyön ajankohdan, selvityksen tehdystä työstä, tuntimäärän ja summan.
- Yli 1 500 euron suuruisissa avustuksissa hakija voi perustellusta syystä anoa maksatusta ennen tapahtuman alkua, jolloin avustuksesta voidaan päätöksen jälkeen maksaa hakijalle korkeintaan 2/3 myönnetystä avustuksesta. Loppuosa maksetaan tiliselvitystä vastaan tapahtuman jälkeen. 
- Yhdistys ei voi hakea toimintaan, johon on myönnetty perusavustusta
- Avustuksen tiliselvityksen kuluiksi ei hyväksytä tupakkatuotteita, alkoholia tai muita päihteitä 

3. Kohdeavustus kulttuuritapahtumien järjestämisestä aiheutuvien tappioiden korvaamiseen

- Hakuvaiheessa on esitettävä tapahtuman toimintasuunnitelma ja talousarvio
- Omavastuu on vähintään 50 % toiminnan kuluista
- Haettava viimeistään 2 viikkoa ennen tapahtuman alkua
- Avustus maksetaan jälkikäteen tiliselvitystä ja tositteita vastaan. Tiliselvityksestä on käytävä esille tapahtuman kokonaiskustannukset, jotka on todennettava tositteilla. Mikäli hakija ei toimita tiliselvitystä ja tositteita, avustusta ei makseta
- Yhdistys ei voi hakea toimintaan, johon on myönnetty perusavustusta
- Avustuksen tiliselvityksen kuluiksi ei hyväksytä tupakkatuotteita, alkoholia tai muita päihteitä 

4. Kohdeavustus koti- ja ulkomaille suuntautuviin kulttuurin esiintymis- ja kilpailumatkoihin, sekä seminaari- ja koulutusmatkoihin 

- Hakuvaiheessa on esitettävä toimintasuunnitelma ja talousarvio
- Omavastuu on vähintään 50 % toiminnan kuluista
- Haettava viimeistään 2 viikkoa ennen toiminnan alkua
- Avustus maksetaan jälkikäteen tiliselvitystä ja tositteita vastaan. Tiliselvityksestä on käytävä esille toiminnan kokonaiskustannukset, jotka on todennettava tositteilla. Mikäli hakija ei toimita tiliselvitystä ja tositteita, avustusta ei makseta
- Yhdistys ei voi hakea toimintaan, johon on myönnetty perusavustusta

Maksatus ja tiliselvitys


Kohdeavustuksen voi käyttää ainoastaan päätöksessä myönnettyyn tarkoitukseen. Mikäli käyttötarkoitus muuttuu tai toiminta peruuntuu, on muutosta haettava kirjallisesti vapaa-aikajohtajalta ennen kohdeavustuksen käyttöä.

Avustus maksetaan jälkikäteen tiliselvitystä ja tositteita vastaan. Tiliselvityksestä on käytävä esille toiminnan kokonaiskustannukset, jotka on todennettava tositteilla. Mikäli hakija ei toimita tiliselvitystä ja tositteita, avustusta ei makseta.

Avustuksen tiliselvityksen kuluiksi ei hyväksytä tupakkatuotteita, alkoholia tai muita päihteitä.

Kohdeavustusten tiliselvitykset tehdään ensisijaisesti sähköisellä tiliselvityslomakkeella. Sähköiseen tiliselvitykseen liitetään skannatut tositteet. 

Vaihtoehtoisesti tiliselvityksen voi toimittaa kulttuuritoimeen myös tulostettavalla tiliselvityslomakkeella, joka täytetään, tulostetaan (tai tulostetaan ja täytetään käsin), allekirjoitetaan ja toimitetaan tämän jälkeen joko sähköpostin liitteenä skannattuna osoitteeseen kulttuuri(at)aanekoski.fi tai postilla osoitteeseen:

Äänekosken kulttuuritoimi
Kalevankatu 2
44100 Äänekoski

Lisätietoa

vs. vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen
020 632 3259 
jukka-pekka.pohjolainen(at)aanekoski.fi

Muokattu 14.11.2022