Venepaikkojen varausehdot

 • Venepaikan voi vuokrata yksityishenkilö tai yritys. Venepaikan käyttö yritys- tai kaupalliseen toimintaan sovittava erikseen. Venepaikan vuokraus eteenpäin kolmannelle osapuolelle kielletty.
 • Vuokraaja sitoutuu noudattamaan kaupungin satamien järjestyssääntöjä
 • Äänekosken ja Suolahden laiturien avainten noudosta ja palautuksesta sovittava etukäteen puh. 040 658 1246 (soittoajat tiistai ja torstai klo 9–11).
 • Venepaikan vuokraajan on pidettävä henkilötietonsa (puhelinnumero, osoite, sähköposti ja veneen tiedot) ajan tasalla. Tiedot tulee päivittää viipymättä Asion- käyttäjätunnukselle. Kaupunki ei vastaa vanhentuneiden yhteystietojen aiheuttamasta paikan menetyksestä. Väärien ja virheellisten tietojen antamisesta seuraa paikan menetys.
 • Mikäli venepaikka ei vastaa varausjärjestelmän tietoja mittojen tai numeroinnin osalta, näistä johtuvia muutoskuluja ei veloiteta asiakkaalta.
 • Edellisellä kaudella venepaikan vuokranneet saavat helmikuun alussa automaattisesti ilmoittamaansa sähköpostiin uuden varaus- ja verkkomaksulinkin.
 • Varaamalla ja maksamalla paikan uudelleen maaliskuun loppuun mennessä, edelliskauden varaus jatkuu. Mikäli venepaikkamaksua ei makseta maaliskuun loppuun mennessä, katsotaan sopimus puretuksi ja paikka vapautetaan varattavaksi Asioon. Mikäli venepaikkamaksua ei makseta ja sopimus puretaan, tulee vene poistaa paikalta 1.5. mennessä.
 • Uudelleenvarauskaudella maksamatta jääneet venepaikat vapautuvat yleiseen hakuun 1.5.
 • Mikäli vene joudutaan siirtämään kaupungin toimesta, se on lunastettavissa siirtokuluja vastaan. Siirtomaksut ovat seuraavat:
  • Soutuveneet ja trailerit 150 €
  • Isompien veneiden maksu toteutuneiden kustannusten mukaan (tarvitaan nosturiautoa)
  • Siirretyistä veneistä ja trailereista lisätietoa venepaikat@aanekoski.fi
 • Vuokraaja vastaa siitä, että vene soveltuu kokonsa ja mallinsa puolesta säilytettäväksi vuokratulla venepaikalla.
 • Äänekosken kaupunki pidättää itselleen oikeuden tilanteen vaatiessa muuttaa veneiden sijoittelua venesatamissa.
 • Laiturissa olevat veneet eivät saa aiheuttaa vahinkoa satamarakenteille tai kolmansille osapuolille. Mahdollisista vahingoista vastaa venepaikan vuokraaja, myös myrskyn tai muun sääilmiön aikana.
 • Vuokralaisella on velvollisuus tehdä ilmoitus sähköisesti (venepaikat@aanekoski.fi) havaitsemistaan rakenteiden rikkoutumisista tai vaurioista.
 • Vuokralainen vastaa oman paikkansa ympäristön siisteydestä ja käytettävyydestä veneilykauden ajan sekä vastaa turvallisesta talvisäilytyksestä.
 • Äänekosken kaupungin kaupunkirakennelautakunta päättää seuraavan veneilykauden venepaikkojen vuokrahinnat veneilykauden päätyttyä.
 • Äänekosken kaupunki pidättää oikeuden tehdä muutoksia varausehtoihin

Talvisäilytyskausi

 • Veneiden talvisäilytyskausi alkaa syksyllä 15.9. ja päättyy seuraavan vuoden keväällä 10.6.
 • Vuokralaisen tulee huolehtia, että vuokratulla talvisäilytyspaikalla oleva vene on tuettu ja peitetty huolellisesti ja hyvin. Vuokralaisen tulee myös huolehtia, että talvisäilytysalueen rakenteille, laitteille ja varusteille tai alueen muille käyttäjille tai heidän omaisuudelleen ei aiheudu vaaraa, vammoja, vaurioita tai muita vahinkoja. Vuokralainen vastaa aina kaikista veneensä, sen talvisäilytysvarusteiden tai muiden omistamiensa tai hallussaan olevien laitteiden Äänekosken kaupungille tai kolmansille aiheuttamista vammoista, vaurioista tai vahingoista.
 • Talvisäilytysalueen rakenteissa, varusteissa ja laitteistoissa sekä muissa vastaavissa rakenteissa havaituista vaurioista tai vioista vuokralaisen tulee välittömästi tehdä ilmoitus Äänekosken kaupungin kaupunkirakennepalveluille.
 • Äänekosken kaupungin venesataman venepaikalla voi vedessä talvehtia ainoastaan vahva ja tukevarunkoinen vene, jonka talvehtimisesta venepaikalla on aina sovittava erikseen kaupunkirakennepalveluiden kanssa.
 • Äänekosken kaupunki ei vastaa veneilykauden ulkopuolisena aikana venepaikalle jätetylle tai tuodulle veneelle tapahtuvista, venesataman ja laiturin rakenteiden tai kiinnityslaitteiden huollon, korjauksen tai rikkoutumisen takia tapahtuvista vahingoista tai vaurioista.

Venepaikkojen varausehdot pdf-muodossa

Kaupunkiympäristö ja liikenne