Rakennusvalvonta

Rakentamisen asioissa Äänekoskella palvellaan joustavasti ja ripeästi. Palvelemme yksilöllisesti ja joustavasti kaikissa tontteihin ja rakennuslupiin liittyvissä asioissa. Hyvät sähköiset palvelumme nopeuttavat asiointia entisestään.

Rakennusvalvonta huolehtii rakentamisen neuvonnasta ja rakennus-, toimenpide- sekä purkulupien käsittelystä ja valvoo rakennetun ympäristön tilaa. Rakennusvalvonta palvelee arkisin klo 8.00 - 15.00 ajanvarauksella.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Äänekosken kaupungissa noudatettava voimassa olevan rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty.

Sähköinen lupahakemus

Vuoden 2018 alusta rakennusvalvonta käsittelee Lupapiste.fi -palvelun kautta kaikki lupahakemukset (rakennus-, toimenpide-, purkamis-, maisematyöluvat sekä toimenpideilmoitukset). 

Myös työnjohtaja-asiat käsitellään palvelussa. Palvelun kautta voi myös jättää neuvontapyyntöjä tulevista projekteista.

Lisätietoa sähköisestä lupahakemuksesta

Lupapisteen logon kautta Lupapisteeseen

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä lupapalvelua, hakemuksen voi tehdä myös paperisena. Tällöinkin hakemuksesi siirretään sähköiseen palveluun, joten kaikki luvat käsitellään täysin sähköisesti.

Paperisen lupahakemuksen käsittely

Paperisen hakemuksen siirtämisestä Lupapisteeseen peritään voimassa olevan taksan mukainen lisämaksu riippuen toimenpiteen tyypistä. Voimassa oleva taksa löytyy Lomakkeet ja ohjeet sivulta.

Alle 10 kpl A3/A4 skannaus ja tallennus lupapisteeseen sis. käsittelymaksun. Muut asiakirjat, skannauskulut laskutetaan kaupungin kopiointitaksan mukaisesti.

Rakennuslupa, toimenpidelupa, purkulupa

Luvat myöntää johtava rakennustarkastaja  tai rakennustarkastaja. Lupapäätöksiä tehdään pääsääntöisesti keskiviikkoisin. Päätökset pidetään nähtävänä rakennusvalvonnan ilmoitustaululla Äänekosken kaupungintalolla seuraavan viikon tiistaista lukien 14 päivän ajan, jonka kuluessa päätökseen tyytymättömän on tehtävä oikaisuvaatimus ympäristölautakunnalle.

Lomakkeet, ohjeet, hakemukset ja rakennusjärjestys löytyvät täältä

Maisematyöluvat käsittelee rakennusvalvonta.

Osta rakennuspiirustukset nyt Lupapiste kaupasta

Äänekosken kaupungin Lupapiste kaupasta voit ostaa rakennuspiirustuksia suoraan Äänekosken kaupungin rakennusvalvonnan arkistoista sähköisesti ja ladata ostetut PDF-tiedostot heti omaan käyttöösi. Arkistossa on sähköisessä muodossa mm. pääpiirustukset ja erityissuunnitelmat (KVV-, IV- ja rakennesuunnitelmat).

Ostaminen on helppoa:

1. Hae haluamaasi kohdetta
2. Esikatsele palvelussa olevaa aineistoa
3. (Tee aineistopyyntö, mikäli haluamaasi aineistoa ei löydy)
4. Maksa
5. Lataa ostetut dokumentit käyttöösi

Palvelussa on valmiiksi tarjolla tuoreinta aineistoa ja vanhempaa materiaalia voit tilata tarvittaessa. Mikäli haluamaasi aineistoa ei löydy suoraan Lupapiste kaupasta, voit jättää palveluun aineistopyynnön. Lisäämme tällöin pyytämänne aineiston palveluun kahden viikon kuluessa.

Osta rakennuspiirustukset Lupapiste kaupasta

Yhteystiedot:

Sähköposti: rakennusvalvonta@aanekoski.fi

Johtava rakennustarkastaja
Arto Tavaststjerna
0400 649503

Rakennustarkastaja
Ville Vähätiitto
0400 649495

Toimisto
Toimistosihteeri
Sari Hänninen
0400 115162
(hakemusten vastaanotto ja lupadokumenttien tiedustelut)

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)

Postitse hakemukset toimitetaan osoitteella: Äänekosken kaupunki, Hallintokatu 4,
44100 Äänekoski

Toimipiste sijaitsee Äänekosken kaupungintalolla osoitteessa Hallintokatu 4

Rakennustarkastajan vastaanotto Sumiainen, Sumiaisraitti 19 
pääsääntöisesti perjantaisin ajanvarauksella

Rakennustarkastajan vastaanotto Konginkangas,  Konginkankaantie 195
pääsääntöisesti perjantaisin ajanvarauksella

Muokattu 9.3.2023